Main Content

Ở Trong Phương Tiện Đang Di Chuyển

  • Nếu xảy ra vụ nổ hoặc yếu tố khác gây khó khăn cho việc kiểm soát phương tiện, hãy táp xe vào lề đường, dừng xe và thắng phanh tay.
  • Nếu trường hợp khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến tính ổn định vật lý của đường đi, tránh các cầu vượt, cầu, đường dây điện, biển báo và các mối nguy hiểm khác.
  • Nếu đường dây điện rơi xuống xe của quý vị, quý vị sẽ có nguy cơ bị điện giật, vì vậy hãy ở yên trong xe cho đến khi người có chuyên môn đến gỡ dây ra.
  • Ngheđài để biết thông tin và hướng dẫn khi  sẵn có.

Last updated: 10/14/2013 - 04:01 PM