Thảm Họa Thiên Nhiên

Các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, lốc xoáy và bão ảnh hưởng tới hàng nghìn người hàng năm. Quý vị cần biết những rủi ro của mình và chuẩn bị để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng của quý vị.

Nhận thức được mối nguy hiểm sắp xảy ra và biết được điều cần làm để bảo vệ chính mình và gia đình sẽ giúp quý vị thực hiện các bước hiệu quả để chuẩn bị trước và hỗ trợ phục hồi sau sự cố này.

Một số việc quý vị có thể làm để chuẩn bị cho điều bất ngờ, chẳng hạn như thu gom bộ đồ tiếp liệu và phát triển kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp cho gia đình, giống nhau cho tất cả các loại mối nguy hiểm. Tuy nhiên, mỗi trường hợp khẩn cấp có một đặc điểm riêng và việc biết hành động cần thực hiện đối với từng mối đe dọa sẽ ảnh hưởng đến các quyết định cụ thể và sự chuẩn bị của quý vị. Bằng cách tìm hiểu về các mối đe dọa cụ thể này, quý vị đang chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp cho chính mình.

Last updated: 04/26/2013 - 10:43 AM