Main Content

Khu Dân Cư, Chung Cư Và Khu Căn Hộ

  • Trao đổi với hàng xóm của quý vị về cách quý vị có thể hợp tác cùng nhau trong trường hợp khẩn cấp.
  • Tìm hiểu xem có bất kỳ ai có thiết bị chuyên dụngnhư máy phát điện hay chuyên môn chẳng hạn như kiến thức về y tế, mà có thể giúp ích trong trường hợp khủng hoảng hay không.
  • Quyết định ai sẽ kiểm tra về những người hàng xóm cao tuổi hay khuyết tật.
  • Lập các kế hoạch dự phòngcho trẻ em phòng khi quý vị không thể về nhà trong trường hợp khẩn cấp.
  • Việc chia sẻ các kế hoạch và liên lạc trước là chiến lược tốt.