Main Content

Kế Hoạch cho Các Mối Nguy Hiểm Của Quý Vị

Be prepared for disaster by heeding official warnings

Có các hành động cần được thực hiện trước, trong và sau khi xảy ra biến cố dành riêng cho từng mối nguy hiểm. Xác định các mối nguy hiểm đã xảy ra hoặc có thể xảy ra tại khu vực của quý vị và kế hoạch cho các hanh động cụ thể cho từng mối nguy hiểm.  Phòng quản lý Trường Hợp Khẩn Cấp tại địa phương có thể giúp xác định các mối nguy hiểm trong khu vực của quý vị và vạch ra các kế hoạch và khuyến cáo của địa phương cho từng mối nguy hiểm. Chia sẻ thông tin cụ thể theo mối nguy hiểm với các thành viên gia đình và đưa các tài liệu thích hợp vào trong kế hoạch ứng phó với thảm họa của gia đình quý vị.

Tìm hiểm từ phòng quản lý trường hợp khẩn cấp của chính quyền địa phương về cách mà quý vị sẽ được thông báo đối với từng loại thảm họa, cả thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra. Quý vị cũng cần hỏi về hệ thống cảnh báo và báo động cho nơi làm việc, trường học và các địa điểm khác. Các phương pháp thông báo cho quý vị khác nhau giữa cộng đồng này với cộng đồng khác. Một phương pháp phổ biến đó là phát sóng thông qua các chương trình phát sóng của đài và ti vi về trường hợp khẩn cấp. Quý vị có thể nghe thấy còi báo động đặc biệt, hoặc nhận được cuộc gọi điện thoại, hoặc trong trường hợp hiếm hoi, các tình nguyện viên và nhân viên cấp cứu có thể đi từng nhà thông báo

Lấy thêm thông tin về Các Hệ Thống & Dấu Hiệu Cảnh Báo.

Tùy thuộc vào tính chất của trường hợp khẩn cấp và trường hợp của quý vị, một trong các quyết định quan trọng đầu tiên là ở lại nơi quý vị đang ở hay là sơ tán. Quý vị cần hiểu và lập kế hoạch cho cả hai khả năng. Tìm hiểu thêm về Sơ Tán & Ẩn Náu Tại Chỗ.

Tìm hiểu thêm về các loại nguy hiểm cụ thể, bao gồm cả các thảm họa thiên nhiên, mối nguy hiểm về công nghệ và tai nạn, và mối nguy hiểm do khủng bố