Main Content

Phương Án Bảo Vệ


Việc Chuẩn Bị Có Ý Nghĩa Quan Trọng
Lấy mã Nhúng Video hoặc
Tải Xuống Bản Ghi ở đây

Phụ thuộc vào hoàn cảnh của quý vị và tính chất của trường hợp khẩn cấp, quyết định quan trọng đầu tiên đó là quý vị nên ở tại chỗ hay sơ tán. Quý vị cần hiểu và lập kế hoạch cho cả hai khả năng. Sử dụng các thông tin thông thường và sẵn có, bao gồm cả điều quý vị đang tìm hiểu ở đây, để xác định có mối nguy hiểm trực tiếp nào không. Trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, chính quyền địa phương có thể hoặc có thể không cung cấp thông tin ngay lập tức về điều đang xảy ra và điều quý vị cần làm. Tuy nhiên, quý vị cần xem ti vi, nghe đài hoặc tra cứu trên Internet thường xuyên để biết các thông tin hoặc hướng dẫn chính thức khi các thông tin đó sẵn có. Thông tin thêm về việc ở hoặc trú ẩn tại chỗ.

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Tìm loại thảm họa, cả thảm họa thiên nhên và do con người, có nhiều khả năng xảy ra nhất tại khu vực của quý vị và cách quý vị sẽ được thông báo. Các phương pháp thông báo cho quý vị khác nhau giữa cộng đồng này với cộng đồng khác. Một phương pháp phổ biến đó là phát thanh thông qua đài báo về trường hợp khẩn cấp và chương trình phát sóng truyền hình. Quý vị có thể nghe thấy tiếng còi báo động đặc biệt hoặc nhận được cuộc điện thoại hay nhân viên cấp cứu có thể đến tận nhà

KẾ HOẠCH CHO TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 Có thể quý vị cũng muốn yêu cầu thông tin về kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp tại những nơi mà gia đình quý vị dành thời gian:  nơi làm việc,  nhà trẻ  và trường học. Nếu chưa có kế hoạch nào, hãy xem xét việc tình nguyện giúp đỡ lập kế hoạch. Trao đổi với hàng xóm của quý vị về cách quý vị có thể hợp tác với nhau trong trường hợp khẩn cấp. Quý vị sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho việc đoàn tụ một cách an toàn với gia đình và những người thân yêu trong suốt trường hợp khẩn cấp nếu quý vị suy nghĩ trước và liên hệ trước với những người khác. Đọc thêm: Trường Học và Nơi Làm Việc.