Main Content

Trường Học và Nơi Làm Việc

Giống như các cá nhân và gia đình, tất cả các trường học, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày, nơi làm việc, khu dân cư và các tòa nhà chung cư đều phải có kế hoạch cụ thể cho từng cơ sở trong trường hợp khẩn cấp.

Hãy hỏi về các kế hoạch tại những nơi gia đình quý vị giành nhiều thời gian ở đó: nơi làm việc, trường học và các nơi khác quý vị thường hay lui tới. Nếu không có kế hoạch nào, hãy xem xét việc tình nguyện giúp lập kế hoạch. Quý vị sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đoàn tụ với gia đình và người thân một cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp nếu quý vị dự tính trước và liên lạc trước với người khác.

Để biết thêm thông tin về việc hợp tác cùng nhau, hãy truy cập vào Citizen Corps

 

Các Câu Hỏi về Trường Học & Trung Tâm Chăm Sóc Ban Ngày

Nếu quý vị là phụ huynh hay người giám hộ của người già hay người lớn khuyết tật, hãy chắc chắn rằng trường học và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày có kế hoạch ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Hãy truy cập vào trang Ready Kids để biết thêm thông tin.

  • Hãy hỏi về cách họ sẽ liên lạc với các gia đình trong trường hợp khủng hoảng.
  • Hãy hỏi xem họ có lưu trữ đủ thức ăn, nước và các nguồn tiếp liệu cơ bản khác hay không.
  • Tìm hiểu xem họ có chuẩn bị sẵn sàng để "trú ẩn tại chỗ" nếu cần hay không và họ dự định đi đâu nếu phải sơ tán.

Để biết thêm thông tin về việc lập kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp cho trường học, vui lòng truy cập vào trang web của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Các Câu Hỏi về Nơi Làm Việc

Nếu quý vị là chủ sử dụng lao động, hãy đảm bảo nơi làm việc của quý vị thường xuyên thực hành kế hoạch sơ tán khỏi tòa nhà.

Hãy truy cập vào trang Doanh Nghiệp Sẵn Sàng (Ready Business) để biết thêm thông tin.

Xem xét cẩn thận các hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa nhiệt độ của quý vị để xác định xem hệ thống có an toàn hay không, hay là có thể cần tiến hành nâng cấp để lọc tốt hơn các chất gây nhiễm bẩn tiềm ẩn và chắc chắn là quý vị biết cách tắt hệ thống nếu cần.

Hãy suy nghĩ cần làm gì nếu nhân viên của quý vị không thể về nhà.

Hãy đảm bảo rằng quý vị có sẵn các nguồn tiếp liệu phù hợp.

Đọc thêm tại Chuẩn Bị Bộ Dụng Cụ và Ở Lại Tại Chỗ. Để biết thêm thông tin về việc hợp tác cùng nhau, hãy truy cập vào Citizen Corpsvà mục Khu Dân Cư và Khu Căn Hộcủa chúng tôi.

Last updated: 12/06/2013 - 02:24 PM