Thời Tiết Không Gian

vết lóa mặt trời trong không gian

Thúc đẩy người khác hành động bằng cách lấy chính mình làm gương, Cam Kết Chuẩn Bị & hãy nói với những người khác về điều đó!

Cam Kết Chuẩn Bị

Thuật ngữ "thời tiết không gian" chỉ các điều kiện biến đổi trên hệ mặt trời và trong không gian có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công nghệ mà chúng ta sử dụng trên Trái Đất.

Thời tiết không gian khắc nghiệt có thể có khả năng gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng quan trọng – đặc biệt là lưới điện – nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sẵn sàng ứng phó.

Last updated: 04/08/2013 - 08:11 AM