Lốc Xoáy

Đám mây hình phễu của một cơn lốc xoáy

Thúc đẩy người khác hành động bằng cách lấy chính mình làm gương, Cam Kết Chuẩn Bị & hãy nói với những người khác về điều đó!

Cam Kết Chuẩn Bị

Lốc xoáy là loại bão dữ dội nhất trong tự nhiên. Sinh ra từ những cơn bão có sấm sét mạnh, lốc xoáy có thể gây tử vong và tàn phá khu dân cư trong vòng vài giây. Lốc xoáy xuất hiện như một đám mây xoay hình phễu kéo dài từ cơn bão có sấm sét xuống mặt đất với gió xoáy có thể đạt tới 300 dặm một giờ. Đường đi bị tàn phá có thể vượt quá một dặm rộng và 50 dặm dài. Mọi tiểu bang đều có nguy cơ gặp mối nguy hiểm này. Một số cơn lốc xoáy có biểu hiện rõ ràng, trong khi mưa hoặc các đám mây thấp ở gần đó che khuất những thứ khác. Đôi khi, lốc xoáy phát triển quá nhanh đến nỗi nếu có thì chỉ có ít dấu hiệu cảnh báo trước. Trước khi lốc xoáy tấn công, gió có thể ngừng thổi và không khí có thể tĩnh lại. Đám mảnh vụ có thể đánh dấu vị trí của cơn lốc xoáy ngay cả khi không nhìn thấy vòi rồng. Lốc xoáy thường xảy ra gần mép sau của bão có sấm sét. Thường nhìn thấy bầu trời trong và ngập nắng sau cơn lốc xoáy.

Last updated: 04/08/2013 - 01:52 PM