Sóng Thần

Sóng thủy triều trong sóng thần giội vào bờ biển

Thúc đẩy người khác hành động bằng cách lấy chính mình làm gương, Cam Kết Chuẩn Bị & hãy nói với những người khác về điều đó!

Cam Kết Chuẩn Bị

Sóng thần (được phát âm là soo-ná-mees), cũng được gọi là sóng biển địa chấn (gọi nhầm thành "sóng thủy triều"), là một loạt các đợt sóng lớn được tạo ra bởi sự hỗn loạn dưới nước như là động đất, lở đất, núi lửa phun trào, , hoặc thiên thạch. Sóng thần có thể di chuyển hàng trăm dặm mỗi giờ trong đại dương mở và va vào đất liền với các đợt sóng cao từ 100 foot trở lên. Từ khu vực nơi sóng thần bắt đầu, các đợt sóng đi ra ngoài theo tất cả các hướng. Ngay khi sóng đến gần bờ, chúng dâng lên cao. Địa hình bờ biển và đáy đại dương sẽ ảnh hưởng đến quy mô sóng. Có thể có nhiều đợt sóng và đợt sóng kế tiếp có thể lớn hơn đợt sóng trước đó. Đó là nguyên nhân tại sao sóng thần nhỏ ở bờ biển nào đó có thể là sóng khổng lồ ở cách xa vài dặm. Tất cả sóng thần đều có khả năng nguy hiểm, ngay cả khi chúng có thể không gây thiệt hại cho mọi bờ biển mà chúng đánh vào. Sóng thần có thể đánh vào bất cứ nơi nào dọc theo hầu hết bờ biển của Hoa Kỳ. Trận sóng thần có tính hủy diệt nhất nhất đã từng xảy ra dọc theo bờ biển tiểu bang California, Oregon, Washington, Alaska và Hawaii. Dịch chuyển do động đất gây ra ở đáy đại dương phần lớn thường tạo ra sóng thần. Nếu một trận động đất hoặc lở đất lớn xảy ra ở gần bờ thì đợt sóng đầu tiên trong loạt sóng có thể đến bờ biển trong vài phút, thậm chí trước khi có cảnh báo. Các khu vực có nguy cơ cao hơn nếu chúng thấp hơn mực nước biển 25 foot và nằm trong một dặm bờ biển. Chết đuối là nguyên nhân gây ra tử vong phổ biến nhất liên quan đến sóng thần. Các đợt sóng trong sóng thần và nước rút luôn hủy diệt các cấu trúc trong khu vực bị ảnh hưởng bởi các đợt sóng lên xuống. Các mối nguy hiểm khác bao gồm ngập lụt, nhiễm bẩn nước uống và hỏa hoạn từ đường dẫn ga hoặc thùng chứa vỡ.

Last updated: 03/03/2014 - 10:20 AM