Main Content

Pangangalaga sa Iyong Kit

Kasinghalaga ng paghahanda ng mga supply ang pangangalaga dito para manatiling ligtas na gamitin ang mga ito kapag kailangan.Narito ang ilang payo sa pagpapanatiling handa at nasa mabuting kondisyon ang iyong mga supply:

  • Itago ang mga de-latang pagkain sa presko at tuyong lugar.
  • Itago ang mga nakakahon na pagkain sa loob ng mga plastik o metal na lalagyan namahigpit ang pagkakasara para maingatan laban sa mga peste at mapahaba ang panahong magagamit ito.
  • Itapon ang anumang de-latang pagkain na namaga, nayupi, o kinakalawang.
  • Gamitin ang mga pagkain bago ito masira at palitan ito ng bagong supply.
  • Ilagay ang mga bagong bili sa bandang likuran ng lalagyan at ang mga dati na ay ilagay sa harap.
  • Palitan ang nakaimbak na pagkain at supply ng tubig bawat anim na buwan.Tiyakin na isulat ang petsa nang iimbak ang mga ito sa lahat ng lalagyan.
  • Muling pag-isipan ang iyong mga pangangailangan bawat taon at i-update ang iyong kit kasabay ng pagbabago sa pangangailangan ng iyong pamilya.

Ipasok sa mga airtight (hindi napapasok ng hangin) na lalagyan ang mga bagay-bagay at ilagay ang buong supply para sa sakuna sa loob ng isa o dalawang lalagyang madaling bitbitin, tulad ng basurahang hindi ginagamit, camping backpack o duffel bag.