Main Content

Mga Komunidad, Condominium At Apartment

  • Makipag-usap sa iyong mga kapitbahay tungkol sa kung paano maaari mong gumagana nang magkasama sa panahon ng isang emergency.
  • Alamin kung mayroong nagmamay-ari ng espesyal na kagamitantulad ng generator, o kasanayan tulad ng kaalamang medikal, na maaaring makatulong kapag may krisis.
  • Magpasiya kung sino ang titingin sa mga kapitbahay na nakatatanda o may kapansanan.
  • Bumuo ng mga back-up na planopara sa mga bata sakaling hindi ka makauwi sa isang emergency.
  • Pagbabahagi ng mga plano at sa pakikipag-ugnayan nang maaga ay isang mahusay na diskarte.