Kinakailangan sa Pangangasiwa sa Tubig

Kinakailangan sa Pangangasiwa sa Tubig

Water bottlesHayaang uminom ang mga tao ayon sa kanilang pangangailangan

Maraming tao na kailangang uminom ng higit sa isang galon ng tubig kada araw. Ang indibidwal na pangangailangan ay batay sa edad, pisikal na aktibidad, pisikal na kondisyon at panahon ng taon.

Huwag kailanman magrasyon ng tubig inumin maliban kung inutos ng mga kinauukulan.

Inumin ang dami ng tubig na kailangan mo sa araw na ito at subukang humanap ng karagdagan kinabukasan.Walang pagkakataon na dapat uminom ang isang tao ng wala pang isang quart (apat na baso) ng tubig kada araw. Mababawasan mo ang dami ng tubig na kailangan ng iyong katawan sa pamamagitan ng pagbawas sa pisikal na aktibidad at pananatiling presko ang katawan.

Unang inumin ang tubig na alam mong hindi kontaminado.

Kung maaari, ang kahina-hinalang tubig, tulad ng malabong tubig mula sa gripo o batis o pond, ay maaaring gamitin pagkatapos na magamot ito. Kung hindi malilinis o magagamot ang tubig, ipagpaliban ang pag-inom ng kahina-hinalang tubig hangga't maaari, pero huwag hayaang maging dehydrated ang sarili.

Huwag iinom ng mga karbonadong inumin sa halip na tubig.

Hindi nasasapatan ng mga karbonadong inumin ang mga hinihingi para sa pag-inom ng tubig. Ang mga inuming may caffeine at alkohol ay nagpapatuyot sa katawan, na nakadaragdag sa pangangailangang uminom ng tubig.

Isara ang mga main valve ng tubig.

Kakailanganin mong protektahan ang mga pinagkukunan ng tubig na nasa loob na ng iyong tahanan mula sa pagiging kontaminado kung makabalita ka ng mga nasirang sewage line o kung abisuhan ka ng mga lokal na kinauukulan tungkol sa isang problema. Para isara ang papasok na pinagkukunan ng tubig, hanapin ang valve para sa papasok na tubig at ilagay sa nakasarang posisyon. Tiyakin na ikaw at ang iyong pamilya ay alam gawin ang mahalagang proseso na ito.

Pinagkukunan ng Tubig

GripoMga Ligtas na Pinagkukunan

 • Mga natunaw na ice cube.
 • Mga likido mula sa de-lata tulad ng prutas o gulay.
 • Tubig na mula sa mga tubo.Para gamitin ang tubig na nasa mga tubo, papasukin ang hangin sa pagbukas sa gripong nasa pinakamataas na bahagi ng iyong tahanan.May kaunting tubig na lalabas.Pagkatapos ay kumuha ng tubig mula sa pinakamababang gripo ng tahanan.
 • Tubig na kinuha mula sa water heater.Para gamitin ang tubig na nasa iyong hot-water tank, tiyakin na nakapatay ang kuryente o gas at buksan ang drain na nasa ilalim ng tangke.Simulang patuluin ang tubig sa pamamagitan ng pagsara sa intake valve ng tangke at pagbukas sa gripo para sa mainit na tubig.Pagkatapos na ikaw ay mabisuhan na naibalik na ang malinis na tubig, kakailanganin mong punuin ulit ang tangke bago paandarin ang kuryente o gas.Kung pinatay ang gas, kakailanganin ng propesyonal para muli itong buksan.

Mga Di-ligtas na Pinagkukunan

 • Mga swimming pool at spa.Ang mga kemikal na ginamit para patayin ang germs at napakatapang para inumin ngunit magagamit ito na panlinis ng katawan, paglilinis at mga kaugnay na paggamit.
 • Mga radiator Mga Hot water boiler (pampainit sa tahanan).
 • Tubig mula sa inodoro o tangke ng pang-flush.
 • Mga water bed. Ang mga idinagdag na fungicide sa tubig o kemikal na nasa vinyl ay maaaring gawing di-ligtas ang tubig para inumin.

Paglinis sa tubig

Close up ng plastik na bote ng Bleach.

Mga Ligtas na Pinagkukunan

 • Mga natunaw na ice cube.
 • Mga likido mula sa de-lata tulad ng prutas o gulay.
 • Tubig na mula sa mga tubo. Para gamitin ang tubig na nasa mga tubo, papasukin ang hangin sa pagbukas sa gripong nasa pinakamataas na bahagi ng iyong tahanan. May kaunting tubig na lalabas. Pagkatapos ay kumuha ng tubig mula sa pinakamababang gripo ng tahanan.
 • Tubig na kinuha mula sa water heater. Para gamitin ang tubig na nasa iyong hot-water tank, tiyakin na nakapatay ang kuryente o gas at buksan ang drain na nasa ilalim ng tangke. Simulang patuluin ang tubig sa pamamagitan ng pagsara sa intake valve ng tangke at pagbukas sa gripo para sa mainit na tubig. Pagkatapos na ikaw ay mabisuhan na naibalik na ang malinis na tubig, kakailanganin mong punuin ulit ang tangke bago paandarin ang kuryente o gas. Kung pinatay ang gas, kakailanganin ng propesyonal para muli itong buksan.

Mga Di-ligtas na Pinagkukunan

 • Mga swimming pool at spa. Ang mga kemikal na ginamit para patayin ang germs at napakatapang para inumin ngunit magagamit ito na panlinis ng katawan, paglilinis at mga kaugnay na paggamit.
 • Mga radiator Mga Hot water boiler (pampainit sa tahanan).
 • Tubig mula sa inodoro o tangke ng pang-flush.
 • Mga water bed. Ang mga idinagdag na fungicide sa tubig o kemikal na nasa vinyl ay maaaring gawing di-ligtas ang tubig para inumin.
Pagpapakulo

Pinakaligtas na paraan ng paglinis ng tubig ang pagpapakulo.Sa isang malaking kaldero o takure, pakuluin ang tubig nang isang buong minuto, habang tinatandaan na kay kaunting tubig na mag-eevaporate.Hayaang lumamig ang tubig bago inumin.

Mas gaganda ang lasa ng pinakuluang tubig kung ibabalik mo ang oxygen dito sa pamamagitan ng pabalik-balik na pagbuhos ng tubig sa dalawang malinis na lalagyan.Mapagaganda rin nito ang lasa ng nakaimbak na tubig.

Paggamit ng Chlorine

Maaari kang gumamit ng pantahanang likidong bleach para patayin ang mga microorganismo.Gumamit lamang ng karaniwang pantahanang likidong bleach na may 5.25 hanggang 6.0 percent ng sodium hypochlorite.Huwag gagamit ng mga bleach na may pabango, color safe o may dagdag na panlinis.Dahil nababawasana n gbisa ng bleach habang tumatagal, gamitin ang bleach na mula sa bagong bukas o hindi pa nabubuksang bote.

Magdagdag ng 16 patak (1/8 kutsarita) ng bleach kada galon ng tubig, ihalo at hayaan nang 30 minuto.Dapat ay may kaunting amoy ng bleach ang tubig.Kung wala, ulitin ang dosis at hayaan nang panibagong 15 minuto.Kung wala pa rin itong amoy ng chlorine, itapon ito at humanap ng panibagong pagkukunan ng tubig.

Ang ibang kemikal, tulad ng iodine o mga produktong panlinis ng tubig na binebenta sa mga camping o surplus store na hindi nagtataglay ng 5.25 o 6.0 percent sodium hypochlorite bilang tanging aktibong sangkap, ay hindi inirerekomenda at hindi dapat gamitin.

Distilasyon

Kahit na pinapatay ng pagpapakulo at paggamit ng chlorine ang karamihan ng mga microbe sa tubig, tatanggalin ng distilasyon ang mga mikrobiyong (germs) hindi napapatay sa mga paraang ito, pati na ang mga heavy metal, asin at iba pang kemikal.Kasama sa distilasyon ang pagpapakulo sa tubig at pagkatapos ay iniipon lang ang vapor (singaw) na nagiging tubig.Ang nagtubig na vapor ay hindi magtataglay ng asin o iba pang dumi.Para mag-distill, punan ng tubig hanggang kalahati ang isang palayok.

Magtali ng tasa sa hawakan ng takip ng kalderopara nakalambitin ang tasa nang nakatayokapag nakatabon ang takip ng kaldero (tiyakin na hindi nakasayad sa tubig ang tasa) at pakuluan ng tubig nang 20 minuto.Ang tubig na tumutulo mula sa takip papunta sa tasa ay distilado.

Bisa ng mga pamamaraanng paglinis sa tubig

Bisa ng Paglilinis ng Tubig

Mga Pamamaraan:

Pinapatayang mga Mikrobiyo 

Tinatanggal ang iba pang dumi (heavy metal, asin, at karamihan ng iba pang kemikal)

Pagpapakulo

Oo

Hindi

Paggamit ng Chlorine 

Oo

Hindi

Distilasyon

Oo

Oo