Pagpatay sa Kagamitan

Pagpatay sa Kagamitan: Natural Gas

Wrench types used to shut of a gas

Shutting off gas may require a specialty wrench, find out in advance what your home requires before an emergency.

Ang mga pagtagas at pagsabog ng natural gas ang may-kinalaman sa malaking bilang ng mga sunog kasunod ng mga sakuna.Importanteng nalalaman ng bawat isang miyembro ng sambahayan kung paanong papatayin ang natural gas.

Dahil maraming uri ng pamamaraan sa pagpatay ng gas para sa bawat kumpigurasyon ng metro ng gas, importanteng makipag-ugnayan sa kompanya ng gas para sa gabay sa paghahanda at pagtugon tungkol sa mga kasangkapang de-gas at serbisyo ng gas sa iyong tahanan.

When you learn the proper shut-off procedure for your meter, share the information with everyone in your household.Tiyakin na hindi aktuwal na mapapatay ang gas kapag nagsasanay sa wastong pamamaraan ng pagpatay.

If you smell gas or hear a blowing or hissing noise, open a window and get everyone out quickly.Turn off the gas, using the outside main valve, if you can, and call the gas company from a neighbor’s home.

Mag-ingat:Kung papatayin mo ang gas para sa anumnag dahilan, kailangan itong muling buksan ng kwalipikadong tao.HUWAG KAILANMAN babalakin na buksan nang sarili lang ang gas.

Ang pagsara sa gas ay maaaring mangailangan ng espesyal na liyabe, alamin nang maaga kung anong klase ang kailangan sa iyong tahanan bago magkaroon ng emergency

Pagpatay sa Kagamitan: Tubig

A household shut-off valve

Madaling nagiging importante bagay ang tubig kasunod ng maraming sakuna.Napakahalaga na matutunan ng laht ng kasambahay kung paanong papatayin ang tubig gamit ang main valve ng bahay.

 

Before an emergency happens, locate the shut-off valve for the water line that enters your house and label this valve with a tag for easy identification.Tiyakin na nalalaman ng lahat na miyembro ng sambahayan kung saan ito matatagpuan.

Tiyakin na ganap na naisasara ang valve na ito.Maaaring kinalawang na ito na nakabukas o kalahati lang ang isinasara.Kung gayon, palitan ito.

Cracked lines may pollute the water supply to your house.Mainam na patayin ang iyong tubig hanggang sa mabatid mula sa kinauukulan na ligtas itong inumin.

Ang epekto ng gravity ay maaaring makaubos sa tubig na nasa water heater at tangke ng inodoro maliban kung iipitin mo ito sa iyong bahay sa pamamagitan ng pagsara sa main valve ng bahay.(Hindi ito ang street valve na nasa kahang semento sa kalsada –ang street valve ay napakahirap ipihit at nangangailangan ng espesyal na gamit.)

 

Pagpatay sa Kagamitan: Kuryente

Close up of an electrical circuit breaker panel

Ang mga kislap ng kuryente ay posibleng magsindi sa natural gas kung tumatagas ito.Mainam na ituro sa lahat ng mga responsableng kasambahay kung saan at paano papatayin ang kuryente.

Hanapin ang iyong electrical circuit box.Para sa iyong kaligtasan, laging patayin ang hiwa-hiwalay na circuit bago patayin ang main circuit.

Last Updated: 10/11/2016