Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready se yon kanpay nasyonal reklam pou sèvis piblik (PSA) ki deziyen pou edike Ameriken yo epitou pou bay yo dwa pou prepare ak pou reponn nan ijans tankou katastwòf natirèl ak katastwòf moun lakòz. Objektif kanpay la se pou fè piblik la patisipe epi finalman ogmante nivo preparasyon debaz la toupatou nan peyi a. Ready mande tout moun pou yo fè twa (3) bagay kle sa yo: (1) jwenn yon twous pwovizyon pou ijans, (2) fè yon plan fanmi pou ijans, epi (3) chèche enfòmasyon sou diferan kalite ijans ki ta ka rive ak repons apwopriye pou yo.

Enfòmasyon Enpòtan

Citizen Corps - Uniting Communities - Preparing the Nation

Kominote a ak Enfòmasyon Leta

 

Kat EtaziniVle rive kontakte gouvènman leta ak gouvènman lokal ou pou wè kijan ou kapab prepare ou pou evènman k ap pase nan zòn ou?

Itilize meni ki anba la a oswa klike la a.