Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Siguruhing isama ang mga paboritong "stuffed animal" ng iyong anak, board games, libro o CD player at mga CD sa iyong emergency supply kit.

First Aid Kit

Sa anumang emergency, may miyembro ng pamilya o ikaw mismo ay maaaring masugatan, mapaso o makaranas ng ibang pinsala. Kung mayroon kayong mga pangunahing supply na ito, mas handa kang tulungan ang iyong mga mahal sa buhay kung sila ay nasaktan. Tandaan, maraming mga pinsala ang hindi nakamamatay at hindi nangangailangan ng agarang medikal na tulong. Ang malaman kung paano gamutin ang mga hindi malalang pinsala ay magdudulot ng kaibahan sas oras ng emergency. Pag-isipang dumalo ng klase sa first aid, ngunit ang pagkakaroon lamang ng mga sumusunod na bagay ay makatutulong na sa inyong pahintuin ang pagdurugo, makaiwas sa impeksiyon at makatulong na pang-iwas ng kontaminasyon.

Mga gamit na dapat mayroon kayo:

 • Dalawang pares ng Latex, o iba pang sterile gloves (kung ikaw ay may allergy sa Latex).
 • Sterile dressings o pantakip ng sugat na sterile upang pahintuin ang pagdurugo.
 • Mga gamit sa panlinis/sabon at antibiotic towelettes para pamatay sa mikrobyo.
 • Antibiotic ointment upang maiwasan ang impeksiyon.
 • Oitment para sa paso upang maiwasan ang impeksiyon.
 • Mga adhesive bandage sa iba't ibang laki.
 • Solusyon na panghugas sa mata upang pang-flush sa mga mata o bilang pangkalahatang pang-alis ng kontaminasyon.
 • Termometro (Basahin pa: Pagbabadya ng Biyolohikong Panganib)
 • Mga iniresetang gamot na inyong iniinom araw-araw tulad ng insulin, gamot sa puso at mga inhaler para sa hika. Dapat na pana-panahon mong biling-bilingin ang mga gamot upang makita ang mga petsa na mawawalan ng bisa.
 • Mga iniresetang medikal na supply tulad ng mga kagamitan para sa pagbabantay ng glucose at presyon ng dugo at mga supply.

Mga Gamit na Makakabuting Nasa Iyong Kit:

 • Cell phone na may kasamang charger
 • Gunting
 • Mga tiyani
 • Isang bote ng petroleum jelly o iba pang pampadulas

Mga gamot na hindi nangangailangan ng reseta:

 • Aspirin o walang aspirin na gamot sa pananakit
 • Gamot laban sa pagtatae
 • Antacid (para sa pangangasim ng tiyan)
 • Laxative o pampatae