Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ang Ready ay isang kampanya sa public service advertising (PSA) na dinisenyo upang bigyang edukasyon at palakasin ang mga Amerikano na maging handa para sa at tumugon sa mga emergency kabilang ang mga sakuna na sanhi ng kalikasan at gawa ng tao. Ang pangunahing layunin ng kampanya ay ang mapasali ang publiko at mapataas ang antas ng kahandaan sa buong bansa. Hinihiling ng Ready sa mga indibwal na gawin ang tatlong mga mahalagang bagay : (1) magkaroon ng emergency supply kit, (2) gumawa ng plano ng pamilya sa panahon ng emergency, at (3) magkaroon ng kaalaman tungkol sa iba’t ibang uri ng mga emergency na maaaring maganap at ang kanilang mga nararapat na tugon.

Mga Mahahalagang Impormasyon

Citizen Corps - Uniting Communities - Preparing the Nation

Impormasyon ng Komunidad at Estado

 

Mapa ng USANais na makipag-ugnayan sa iyong estado at lokal na pamahalaan upang makita kung paano kayo maghahanda para sa mga kaganapang na mangyayari sa inyong lugar?

Gamitin ang menu sa ibaba o i-click dito.