Chuyển sang điều hướng Chuyển sang nội dung Skip to navigation Skip to content

Ready là một chiến dịch quảng cáo phục vụ công chúng (PSA) của quốc gia nhằm hướng dẫn và trao quyền cho những người Mỹ trong việc chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, gồm cả các thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra. Mục đích của chiến dịch này là làm cho công chúng tham gia và sau cùng là tăng cường mức chuẩn bị cơ bản trên toàn quốc. Ready đề nghị các cá nhân thực hiện ba điều quan trọng: (1) chuẩn bị một bộ đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, (2) lập một kế hoạch khẩn cấp cho gia đình, và (3) cập nhập thông tin về các trường hợp khẩn cấp khác nhau có thể xảy ra và các biện pháp ứng phó thích hợp.

Thông Tin Quan Trọng

Citizen Corps - Uniting Communities - Preparing the Nation

Thông Tin Tiểu Bang và Cộng Đồng

 

Bản Đồ Nước MỹQuý vị muốn liên lạc với chính quyền tiểu bang hoặc địa phương của quý vị để xem cách quý vị có thể chuẩn bị cho các sự việc diễn ra trong khu vực của mình phải không?

Sử dụng bảng lựa chọn dưới đây hoặc nhấp vào đây.