Main Content

Lập Kế Hoạch

A family makes an emergency plan together

Lập Kế Hoạch

Gia đình của quý vị có thể không ở cạnh nhau khi thảm họa tấn công, do đó điều quan trọng là phải lập kế hoạch từ trước: làm thế nào để quý vị đến được nơi an toàn; làm thế nào quý vị sẽ liên lạc được với nhau; làm thế nào quý vị sẽ quay lại với nhau; và quý vị sẽ làm gì trong các trường hợp khác nhau. Hãy tìm hiểu thêm về Liên Lạc Gia Đình trong trường hợp khẩn cấp.

Ready.gov đã giúp cho bạn lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp cho gia đình đơn giản hơn. Tải về Kế Hoạch Ứng Phó Cho Trường Hợp Khẩn Cấp cho Gia Đình (FEP) (PDF) và điền vào các mục trước khi in tài liệu này hoặc gửi email cho gia đình và bạn bè.

Quý vị cũng có thể truy vấn về các kế hoạchứng phó trong trường hợp khẩn cấp tại nơi mà gia đình quý vị dành thời gian: công việc, chăm sóc hàng ngày và trường học, các tổ chức gây dựng niềm tin, sự kiện thể thao và việc đi lại hàng ngày. Nếu chưa có kế hoạch nào, hãy xem xét việc tình nguyện giúp đỡ lập kế hoạch. Nói chuyện với người đứng đầu cộng đồng, đồng nghiệp của quý vị, hàng xóm và thành viên của các tổ chức gây dựng niềm tin và dành cho công dân về cách làm thế nào quý vị có thể làm việc cùng nhau trong trường hợp khẩn cấp. Quý vị sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho việc đoàn tụ một cách an toàn với gia đình và những người thân yêu trong suốt trường hợp khẩn cấp nếu quý vị suy nghĩ trước và liên hệ trước với những người khác. Tìm hiểu thêm về các kế hoạch cho trường học và nơi làm việc.