Liên Lạc Gia Đình

A smiling family with a pet in their backyard

Gia đình quý vị có thể không ở cạnh nhau khi thảm họa tấn công, do đó hãy lập kế hoạch về cách quý vị sẽ liên hệ với nhau. Think about how quý vị will communicate in different situations.

Hoàn tất thẻ liên lạc cho từng thành viên lớn tuổi trong gia đình. Yêu cầu họ giữ các thẻ này có sẵn trong ví, ví tiền dành cho phụ nữ hoặc cặp đựng tài liệu, v,v... Ngoài ra, cũng hoàn tất thẻ liên lạc cho từng trẻ em trong gia đình của quý vị. Để các thẻ này vào trong các ba lô hoặc cặp đi học của chúng.

Kiểm tra với chỗ trông trẻ hoặc trường học của con em của quý vị. Các cơ sở được thiết kế dành cho trẻ em cần đưa việc lập kế hoạch nhận dạng tham gia vào trong các kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp của họ.

Các Lời Khuyên về Thông Tin Liên Lạc cho Gia Đình

Nhận ra một người liên lạc như là một người bạn hoặc người thân, người sống ở khác tiểu bang với các thành viên trong gia đình để thông báo rằng họ vẫn an toàn. Có thể gọi điện đường dài sẽ dễ hơn gọi trong cùng thành phố, vì thế một người liên lạc ở khác thành phố có lẽ sẽ gặp thuận lợi hơn khi sắp xếp liên lạc giữa các thành viên trong gia đình bị chia cắt.

Hãy chắc chắn mọi thành viên trong gia đình của quý vị đều biết số điện thoại và có một chiếc điện thoại di động, có tiền xu hoặc thẻ điện thoại tra trước để gọi cho người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị có một chiếc điện thoại di động, hãy lập ra (những) người là "ICE" (Trong Trường Hợp Khẩn Cấp) trong điện thoại của mình. Nếu quý vị gặp tai nạn, nhân viên ứng phó trường hợp khẩn cấp thường sẽ kiểm tra danh sách ICE của quý vị để liên lạc với người nào đó quý vị có thể biết. Chắc chắn trao đổi với gia đình và bạn bè của quý vị rằng quý vị đã liệt kê họ vào danh sách các người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Chỉ cho các thành viên trong gia đình cách dùng tin nhắn điện thoại (cũng được gọi là SMS hoặc Dịch Vụ Tin Nhắn Ngắn). Tin nhắn điện thoại thường có thể tránh được tình trạng gián đoạn mạng lưới khi một cuộc gọi có thể không thực hiện được.

Đăng ký các dịch vụ cảnh báo. Nhiều cộng đồng hiện có các hệ thống sẽ gửi các cảnh báo bằng văn bản hoặc email nhanh để thông báo cho quý vị về thời tiết xấu, cấm đường, các trường hợp khẩn cấp địa phương,v.v... Hãy đăng ký bằng cách truy cập vào trang web của Cơ Quan Kiểm Soát Tình Trạng Khẩn Cấp địa phương của quý vị.

Last Updated: 12/04/2013