Tắt Thiết Bị

Khóa Tiện Ích: Khí Tự Nhiên

Các loại cờ lê được sử dụng để đóng cửa của một chất khí

Tắt khí có thể yêu cầu một chìa khoá đặc biệt, tìm hiểu trước những gì nhà của bạn yêu cầu trước khi trường hợp khẩn cấp.

 

Các vụ rò rỉ và nổ khí tự nhiên là nguyên nhân gây ra số lượng lớn các vụ hỏa hoạn sau khi xảy ra thảm họa. Điều hết sức quan trọng đó là tất cả các thành viên trong hộ gia đình đều phải biết cách khóa khí tự nhiên.

Vì có các quy trình khóa khí khác nhau dành cho các cấu hình đồng hồ đo khí khác nhau, điều quan trọng là cần liên hệ với công ty cung cấp khí ở địa phương quý vị để biết bất kỳ hướng dẫn nào về việc chuẩn bị và ứng phó liên quan đến các thiết bị khí và dịch vụ khí tới nhà quý vị.

Khi quý vị tìm hiểu về quy trình khóa đồng hồ đo đúng cách, hãy chia sẻ thông tin với mọi người trong hộ gia đình của quý vị. Hãy chắc chắn rằng không tắt khí thực sự khi thực hành các quy trình khóa khí đúng cách.

Nếu quý vị ngửi thấy mùi khí hoặc nghe thấy tiếng khí phụt hoặc xì ra ngoài, hãy mở cửa sổ và yêu cầu mọi người nhanh chóng ra ngoài. Tắt khí bằng cách sử dụng van chính bên ngoài nếu quý vị có thể và gọi cho công ty cung cấp khí từ nhà hàng xóm.

Cẩn Trọng: Nếu quý vị tắt khí vì bất kỳ lý do nào, việc bật khí trở lại phải do chuyên gia có chuyên môn thực hiện. KHÔNG BAO GIỜ thử tự mình mở khí trở lại.

Việc khóa khí có thể yêu cầu phải có loại cờ lê đặc biệt, hãy tìm hiểu trước xem nhà quý vị cần có những gì trước khi xảy ra trường hợp khẩn cấp

Khóa Tiện Ích: Nước

Một hộ gia đình shut-off van

Nước nhanh chóng trở thành nguồn tài nguyên quý giá sau nhiều thảm họa. Điều hết sức quan trọng đó là tất cả các thành viên trong hộ gia đình đều phải học cách khóa van nước chính trong nhà.

Trước khi trường hợp khẩn cấp xảy ra, hãy xác định vị trí van khóa cho đường nước vào nhà quý vị và dùng thẻ đáng dấu van này lại để dễ nhận dạng. Hãy đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong hộ gia đình đều biết vị trí của van.

Hãy đảm bảo có thể khóa van này hoàn toàn. Van của quý vị có thể bị hở do gỉ sét hoặc chỉ đóng một phần. Nếu như vậy, hãy thay van.

Các đường nứt có thể làm ô nhiễm nguồn nước dẫn tới nhà quý vị. Tốt nhất là nên khóa nước cho đến khi các cơ quan có thẩm quyền thông báo với quý vị rằng nước đã an toàn để có thể uống.

Các tác động của trọng lực có thể làm tiêu hao nước trong thiết bị đun nước hoặc bình chứa bồn cầu của quý vị trừ khi quý vị giữ nước trong nhà bằng cách khóa van chính trong nhà. (Đây không phải là van nước ngoài đường trong hộp xi măng ở lề đường – van nước ngoài đường rất khó xoay và cần có công cụ đặc biệt.)

Khóa Tiện Ích: Điện

Đóng lên một bảng điều khiển máy cắt điện

Các tia lửa điện có khả năng gây bốc cháy khí tự nhiên nếu khí bị rò rỉ. Tốt nhất là chỉ cho tất cả các thành viên có trách nhiệm trong hộ gia đình vị trí và cách khóa điện.

Xác định vị trí hộp mạch điện của quý vị. Vì sự an toàn của quý vị, luôn khóa tất cả các mạch lẻ trước khi khóa mạch chính.

Last Updated: 10/11/2016