two seniors looking at a Ready brochure and website on a laptop

Người Cao Tuổi

An Asian senior couple

 Việc Chuẩn Bị Có Ý Nghĩa Quan Trọng cho Người Mỹ Cao Tuổi VideoLấy mã video Nhúng hoặc tải các Transcript đây

Khả năng quý vị và gia đình quý vị phục hồi sau trường hợp khẩn cấp vào ngày mai thường phụ thuộc vào việc lập kế hoạch và chuẩn bị được tiến hành hôm nay. Mặc dù khả năng và nhu cầu của mỗi người là riêng biệt, mọi cá nhân có thể thực hiện các bước để chuẩn bị cho mọi loại trường hợp khẩn cấp. Bằng cách đánh giá nhu cầu cá nhân của chính quý vị và lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp phù hợp với các nhu cầu đó, quý vị và những người thân yêu của quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng tốt hơn.

Có các biện pháp thông thường mà người Mỹ cao tuổi có thể thực hiện để bắt đầu việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp trước khi chúng xảy ra.

Tạo mạng lưới hàng xóm, người thân, bạn bè và đồng nghiệp để trợ giúp quý vị trong trường hợp khẩn cấp. Thảo luận về các nhu cầu của quý vị và đảm bảo tất cả mọi người biết cách vận hành thiết bị cần thiết. Nếu thích hợp, hãy thảo luận nhu cầu của quý vị với chủ sử dụng lao động của quý vị.

Người cao tuổi cần sẵn có các vật dụng chuyên dụng, bao gồm pin xe lăn dự phòng, oxy, ống thông, thuốc men, thực phẩm cho động vật phục vụ và bất cứ vật dụng nào khác quý vị có thể cần. Giữ danh sách về loại và số model của các thiết bị y tế quý vị yêu cầu. Đảm bảo chuẩn bị đồ dự phòng dược phẩm yêu cầu bảo quản lạnh. Sắp xếp cho bất cứ trợ giúp nào để có nơi trú ẩn.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc Việc Chuẩn Bị Có Ý Nghĩa Quan Trọng cho Người Mỹ Cao Tuổi trên Ready.gov hoặc truy cập vào trang web của Hội Chữ Thập Đỏ.

Các nguồn lực từ AARP: Tạo Tốt

Phúc Lợi Liên Bang

Người cao tuổi nhận phúc lợi liên bang cần xem xét việc nhận thanh toán điện tử. Hãy nhớ rằng thảm họa có thể phá vỡ dịch vụ bưu điện trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Đối với những người phụ thuộc vào thư từ để nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội, tình huống khó khăn có thể trở nên tệ hơn nếu họ được sơ tán hoặc mất dịch vụ thư – như 85.000 người nhận séc đã biết sau cơn Bão Katrina. Việc chuyển sang thanh toán điện tử là cách đơn giản và quan trọng mà mọi người có thể bảo vệ bản thân về mặt tài chính trước khi xảy ra thảm họa. Điều này cũng loại bỏ nguy cơ mất cắp séc.

Bộ Tài Chính Hoa Kỳ khuyến nghị hai cách an toàn hơn để nhận phúc lợi liên bang:

 • Gửi tiền trực tiếp vào tài khoản séc hoặc tiết kiệm là lựa chọn tốt nhất cho người có tài khoản ngân hàng. Người nhận phúc lợi liên bang có thể đăng ký bằng cách gọi (800) 333-1795 hoặc tại www.GoDirect.org.
 • Thẻ ghi nợ trả trước Direct Express® được dùng như một biện pháp thay thế an toàn và dễ dàng cho những người không có tài khoản ngân hàng. Đăng ký dễ dàng – gọi miễn phí đến số (877) 212-9991 hoặc đăng ký trực tuyến tại www.USDirectExpress.com.

Đăng ký tiền gửi trực tiếp hoặc thẻ Direct Express® là bươc đơn giản nhưng quan trọng có thể giúp bảo vệ việc tiếp cận các nguồn quỹ của gia đình quý vị trong trường hợp điều không thể ngờ tới sắp xảy ra. Nếu quý vị hoặc những người thân của quý vị vẫn đang nhận An Sinh Xã Hội hoặc phúc lợi liên bang khác bằng séc, hãy xem xét việc chuyển sang một trong những lựa chọn an toàn hơn, dễ dàng hơn này ngay hôm nay.

Tạo ra một mạng lưới hỗ trợ

 • Nếu quý vị dự tính cần trợ giúp trong trường hợp xảy ra thảm họa, hãy trao đổi với gia đình, bạn bè và những người khác, những người sẽ tham gia vào mạng lưới hỗ trợ cá nhân của quý vị.
 • Viết ra và chia sẻ từng khía cạnh của kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp của quý vị với mọi người trong mạng lưới hỗ trợ của mình.
 • Hãy chắc chắn tất cả mọi người đều biết được cách quý vị lập kế hoạch sơ tán nhà hoặc nơi làm việc của quý vị và nơi quý vị sẽ đến trong trường hợp xảy ra thảm họa.
 • Hãy chắc chắn rằng có ai đó trong mạng lưới địa phương của quý vị có chìa khóa dự phòng để vào nhà quý vị và biết được nơi quý vị cất các đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp.
 • Chỉ cho những người sẽ giúp quý vị cách sử dụng bất cứ thiết bị cứu mạng nào, cách cho dùng thuốc trong trường hợp khẩn cấp.
 • Thực hành kế hoạch của quý vị với những người đã đồng ý tham gia vào mạng lưới của quý vị.

Thuốc & Thiết bị y tế

 • Nếu quý vị dùng thuốc hoặc điều trị y tế hàng ngày, hãy chắc chắn quý vị có những thứ quý vị cần để sẵn có trong ít nhất trong một tuần, cũng có thể lâu hơn.
 • Hãy giữ bản sao toa thuốc của quý vị, dược phẩm bán không cần toa và yêu cầu về thiết bị y tế, bao gồm liều lượng, cách điều trị và thông tin về dị ứng trong bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp của quý vị. Ngoài ra, hãy xem xét giữ bản sao điện tử của thông tin này trên ổ đĩa flash. Điều này có thể hữu ích đối với những người khác, ngay cả khi bản thân quý vị không sử dụng máy tính thường xuyên.
 • Nếu quý vị có thể có được đồ tiếp liệu thuốc kê toa hoặc đồ tiếp liệu y tế tiêu hao dùng trong trường hợp khẩn cấp, hãy chắc chắn lập kế hoạch xoay vòng đồ tiếp liệu của quý vị để vẫn cập nhật nó thường xuyên.
 • Nếu quý vị không thể dễ dàng có được các đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, hãy trao đổi với dược sĩ hoặc bác sĩ của quý vị về những thứ khác mà quý vị có thể thực hiện để chuẩn bị.
 • Nếu quý vị không thể có được đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, hãy chắc chắn luôn điền vào bản mô tả vào ngày đầu tiên, quý vị có đủ điều kiện để được điền lại hơn là đợi đến ngày quý vị hết.
 • Nếu quý vị thực hiện điều trị định kỳ được quản lý bởi một phòng khám hay bệnh viện hoặc nếu quý vị nhận các dịch vụ thường xuyên như chăm sóc sức khỏe tại gia, điều trị hoặc vận chuyển, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về các kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp của họ. Làm việc với họ để xác định các nhà cung cấp dịch vụ dự phòng và đưa họ vào mạng lưới hỗ trợ cá nhân của quý vị.
 • Hãy xem xét các nhu cầu cá nhân khác như kính mắt, thiết bị trợ thính và pin cho thiết bị trợ thính, pin xe lăn và oxy.

Tài liệu khẩn cấp

 • Nếu quý vị dùng thuốc hoặc điều trị y tế hàng ngày, hãy chắc chắn quý vị có những thứ quý vị cần để sẵn có trong ít nhất trong một tuần, cũng có thể lâu hơn.
 • Hãy giữ bản sao toa thuốc của quý vị, dược phẩm bán không cần toa và yêu cầu về thiết bị y tế, bao gồm liều lượng, cách điều trị và thông tin về dị ứng trong bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp của quý vị. Ngoài ra, hãy xem xét giữ bản sao điện tử của thông tin này trên ổ đĩa flash. Điều này có thể hữu ích đối với những người khác, ngay cả khi bản thân quý vị không sử dụng máy tính thường xuyên.
 • Nếu quý vị có thể có được đồ tiếp liệu thuốc kê toa hoặc đồ tiếp liệu y tế tiêu hao dùng trong trường hợp khẩn cấp, hãy chắc chắn lập kế hoạch xoay vòng đồ tiếp liệu của quý vị để vẫn cập nhật nó thường xuyên.
 • Nếu quý vị không thể dễ dàng có được các đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, hãy trao đổi với dược sĩ hoặc bác sĩ của quý vị về những thứ khác mà quý vị có thể thực hiện để chuẩn bị.
 • Nếu quý vị không thể có được đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp, hãy chắc chắn luôn điền vào bản mô tả vào ngày đầu tiên, quý vị có đủ điều kiện để được điền lại hơn là đợi đến ngày quý vị hết.
 • Nếu quý vị thực hiện điều trị định kỳ được quản lý bởi một phòng khám hay bệnh viện hoặc nếu quý vị nhận các dịch vụ thường xuyên như chăm sóc sức khỏe tại gia, điều trị hoặc vận chuyển, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về các kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp của họ. Làm việc với họ để xác định các nhà cung cấp dịch vụ dự phòng và đưa họ vào mạng lưới hỗ trợ cá nhân của quý vị.
 • Hãy xem xét các nhu cầu cá nhân khác như kính mắt, thiết bị trợ thính và pin cho thiết bị trợ thính, pin xe lăn và oxy.

Last Updated: 10/11/2016