Main Content

Mối Nguy Hiểm về Công Nghệ & Bất Ngờ

Mối Nguy Hiểm Công Nghệ & Bất Ngờ bao gồm các mối nguy hiểm công nghệ chẳng hạn sự cố nhà máy điện hạt nhân và các sự cố về vật liệu nguy hiểm. Thường thì có ít hoặc không có cảnh báo trước khi xảy ra những thảm họa này.

Thật không may, số lượng các thảm họa bất ngờ tiềm ẩn đang ngày càng gia tăng do số lượng các chất mới và nguy cơ do lỗi của con người trong quá trình sử dụng các vật liệu này cũng tăng.

Tìm hiểu các hành động cần đưa vào kế hoạch ứng phó thảm họa cho gia đình quý vị để chuẩn bị và ứng phó với những sự cố này. Chẳng hạn, trong chính ngôi nhà của mình, quý vị có thể tìm hiểu cách sử dụng, bảo quản và xử lý các hóa chất gia dụng theo cách sẽ làm giảm nguy cơ gây tổn hại cho con người và môi trường.