Matinding Init

Hitsura ng putik, na naluto at nagbibitak sa init

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Ang init ay pumapatay sa pamamagitan ng pagtulak sa katawan nang higit sa makakayanan nito. Sa matinding init at mataas na pagkahalumigmig ng hangin, ang pag-evaporate ay bumabagal at kinakailangang doblehin ng katawan ang pagsisikap nito na mapalamig ang temperatura.

Karamihan ng problema sa init ay nangyayari kapag nasobrahan ng pagkababad sa init ang biktima o nasobrahan ang paghersisyo para sa kaniyang edad at kondisyon ng pangangatawan. Ang mga mas matatanda, maliliit na bata at silang mga may sakit o labis sa timbang ay mas malamang na bumigay sa matinding init.

Kasama sa mga kondisyon na naghahatid ng mga karamdamang may kinalaman sa init ang di nagbabagong kondisyon ng alapaap at mahinang kalidad ng hangin. Dahil dito, ang mga taong naninirahan sa lungsod (urban) ay maaaring mas nasa panganib mula sa epekto ng nagtatagal na heat wave kaysa sa mga naninirahan sa bukirin (rural). Gayon din, ang aspalto at konkreto ay mas matagal na nag-iipit ng init at dahan-dahan itong pinakakawalan kapag gabi, na maaaring maging dahilan ng mas mainit na temperatura sa gabi na kilala bilang "urban heat island effect."

Ang heat wave ay isang mahabang panahon na matindi ang init, at kadalasang sinasabayan ng mataas na pagkahalumigmig ng hangin. Ang mga kondisyong ito ay maaaring mapanganib at nakamamatay pa para sa mga taong hindi gumagawa ng wastong paghahanda.

Last updated: 03/28/2013 - 11:07 AM