Larawan ng babaeng nasa mesa na may hawak na smartphone na nagpapakita ng pag-upload ng data sa cloud.
Laptop na nagpapakita ng Ulat-panahon na Bahagyang Maulap, 28 degrees Celsius ngayon araw, at lagay ng panahon para sa buong linggo.
Main Content

Maging Nakakaalam

Alamin kung anong mga kalamidad ang makakaapekto sa iyong lugar, kung paano makakuha ng mga emergency na alerto, at kung saan ka pupunta kung kailangan at lumisan ang iyong pamilya. Tingnan ang mga kaugnay na link upang malaman kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng bawat uri ng emerhensiya.