U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A woman's hands plugging in a phone charger

Maging Handa sa Tech

Pinadali ng teknolohiya kaysa dati ang paghahanda para sa mga emerhensiya, ngunit maaari itong maging hindi maaasahan sa isang emerhensiya kung hindi mo pinananatiling protektado at pinapagana ang iyong mga gadget. Narito ang ilang tips upang matiyak na handa ka sa teknolohiya:

Manatiling May Alam

 • I-download ang FEMA app. Kumuha ng mga alerto sa panahon mula sa National Weather Service na may hanggang limang magkakaibang lokasyon saanman sa United States.
 • Mag-sign up para sa text messages ng FEMA upang makakuha ng mga update mula sa FEMA (ang karaniwang mga rate ng mensahe at data ay nalalapat).

Narito ang mga pangunahing utos para makapagsimula:

 • Para mag-sign up para makakuha ng mga tips sa paghahanda: i-text ang PREPARE sa 43362.
 • Upang maghanap ng mga bukas na silungan (para sa mga nakaligtas sa sakuna): i-text ang SHELTER at ang ZIP code sa 43362.
 • Upang makakuha ng listahan ng lahat ng keywords na maaari mong i-subscribe: i-text ang LIST sa 43362.
 • Upang mag-unsubscribe (anumang oras): i-text ang STOP sa 43362.
 • Bago pa ang sakuna, sundan ang lokal na pamahalaan sa social media upang manatiling up-to-date sa opisyal na impormasyon bago, habang nangyayari at pagkatapos ng sakuna. Mag-sign up para sa mga alerto sa Twitter mula sa mga pinagkakatiwalaang ahensya ng gobyerno upang maabisuhan kapag lumabas ang kritikal na impormasyon.

Gumawa ng Plano

 • Gumamit ng mga text message, social media at email upang kumonekta sa mga kaibigan at pamilya sa panahon ng mga emerhensiya.
  • Ang mga mobile network ay maaaring maging okupado sa panahon ng mga emerhensiya, na nagpapahirap sa pagtawag at pagtanggap ng mga tawag sa telepono. Ang mga text message ay nangangailangan ng mas kaunting bandwidth, na nangangahulugan na ang mga ito ay maipapadala nang mas maaasahan sa mga sitwasyon kung saan maraming tao ang sumusubok na gamitin ang kanilang mga mobile phone sa parehong oras.
  • Ang mga social media channels tulad ng Facebook at Twitter ay maaari ding maging isang epektibong paraan upang i-update ang pamilya at mga kaibigan sa panahon ng mga emerhensiya. Ang feature ng Safety Check ng Facebook ay nagbibigay-daan sa mga user na madaling mag-post ng status update na nagsasaad na sila ay ligtas sa panahon ng sakuna.
 • Magrehistro sa site American Red Cross’ Ligtas & Mabuti na site upang ipaalam sa pamilya at mga kaibigan na okay ka. Maaaring hanapin ng nag-aalalang pamilya at mga kaibigan ang listahang ito para mahanap ang pangalan ng kanilang mahal sa buhay, isang petsa "sa" at isang mensahe mula sa iyo.
 • Magkaroon ng pang-emerhensiya na opsyon sa pag-charge ng iyong telepono at iba pang mga mobile devices. Ang mga smartphone ay naging mahalagang tool upang makakuha ng mga alerto at babala sa emerhensiya kaya mahalagang tiyaking mapapanatili mo ang kapangyarihan ng mga ito sa emerhensiya.
  • Sa bahay: Bago ang masamang panahon siguraduhin na ang lahat ng iyong mga electronic device ay ganap na naka-charge. Kung mamamatay ang kuryente, i-save ang lakas ng baterya na kaunti lang ang paggamit ng device. Panatilihin na mayroong pangback-up na mapagkukunan ng kuryente.
  • Sa iyong sasakyan: Panatilihing may portable charger ng telepono sa iyong sasakyan sa lahat ng oras at isaalang-alang ang pagbili ng back-up power supply upang mayroon din sa iyong sasakyan.
  • Baguhin ang mga setting sa iyong telepono sa low power mode o ilagay ito sa airplane mode upang makatipid ng enerhiya.
 • Mag-imbak ng mahahalagang dokumento sa isang secure, protektado ng password na jump drive o sa cloud.
  • Mayroong ilang mga apps para sa mga mobile device na nakakagamit ka sa iyong camera ng iyong telepono bilang isang scanning device. Hinahayaan ka nitong kumuha ng mga elektronikong bersyon ng mahahalagang dokumento gaya ng mga insurance policy, mga dokumento ng pagkakakilanlan at mga medikal na rekord. Huwag kalimutang isama ang impormasyon ng iyong alagang hayop.
  • I-back-up ang iyong computer upang protektahan ang mga larawan at iba pang mahahalagang elektronikong dokumento.
  • o I-scan ang mga lumang larawan upang protektahan ang mga ito mula sa pagkawala.
  • I-scan ang mga lumang larawan upang protektahan ang mga ito na hindi mawala.
  • Panatilihing na-update at naka-sync ang iyong mga kontak sa lahat ng iyong channels, kabilang ang telepono, email at social media. Mapapadali nito ang mabilisang pakikipag-ugnayan sa mga tamang tao para makakuha ng impormasyon at makapagbigay ng mga update. Isaalang-alang ang paggawa ng listserv ng grupo ng iyong mga nangungunang kontak.
  • Gumawa ng group chat sa pamamagitan ng texting app o thread para mabilis na makipag-usap ang pamilya/kaibigan/katrabaho sa panahon ng sakuna.
 • Mag-sign up para sa direktang deposito at electronic banking sa pamamagitan ng iyong institusyong pampinansyal upang ma-access mo ang iyong suweldo at gumawa ng mga elektronikong pagbabayad saan ka man naroroon. Maaaring mag-sign up ang mga tatanggap ng pederal na benepisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-333-1795 o sa GoDirect.org.

Last Updated: 05/10/2023

Return to top