A mother shows her daughter how to turn off utilities

Mga Kakayahang Pangkaligtasan

Tìm hiểu sơ cứu

A CPR class training with resuscitation dummies

Kumuha ng klase sa first aid at CPR. Ang mga lokal na chapter ng American Red Cross ay makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa ganitong uri ng pagsasanay. Ang opisyal na sertipikasyon mula sa  American Red Cross ay nagbibigay, sa bisa ng “good Samaritan” law, ng proteksiyon para sa mga naglalapat ng first aid.

Kumuha ng marami pang impormasyon tungkol sa mga supply sa isang first aid kit.

Tìm hiểu để sử dụng bình chữa cháy

A household fire extinguisher

Tiyakin na mayroon kang isa o higit pang bilang ng mga nasa-ayos na fire extinguisher at tiyaking nalalaman ng lahat kung saan ito matatagpuan at kung paano ito gamitin. Dapat ay mayroon ka, bilang pinaka-simple, ng ABC type.

Inirerekomenda ng U.S. Fire Administration na tanging ang mga nakapagsanay sa wastong paggamit at pangangalaga ng mga fire extinguisher ang gumamit ng mga ito kung naaangkop. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na fire department para sa impormasyon sa pagsasanay sa inyong lugar. Kumuha ng marami pang impormasyon tungkol sa pagkahanda para sa isang emergency na sunog.

Last Updated: 10/24/2016