Image of parched earth

Tagtuyot

Halos bawat bahagi ng ating bansa ay nakararanas ng panahong kakaunti ang ulan.Kung magpaplano tayo para sa tagtuyot, sa gayon ay mapapakinabangan natin ang benepisyo ng normal o mauulan na taon at hindi maaabutang hindi handa sa mga taon na tagtuyot.

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol ditto!

Ang mga estratehiya sa paghahanda para sa tagtuyot ay nakatuon sa malaking bahagi sa pagtitipid ng tubig. Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang mga gawing ito para makatulong na matipid ang mahalagang yaman na ito.

Bago

Mga Payo sa Pagtitipid ng Tubig sa Loob ng Bahay Bago Magkaroon ng Tagtuyot

PANGKALAHATAN

 • Huwag kailanman itaposn ang tubig kung may iba pang gamit para dito. Halimbawa, gamitin ito para diligan ang mga halaman sa loob ng bahay o hardin.
 • Kumpunihin ang mga tumutulong gripo sa pamamagitan ng pagpalit sa mga sapatilya (washer). Ang isang patak kada segundo ay nagsasayang ng 2,700 galon ng tubig kada taon.
 • Suriin ang lahat ng tubo para sa mga tulo at ipakumpuni ang anumang tulo sa tubero.
 • Kabitan ang lahat ng gripo sa tahanan ng mga aerator na may flow restrictor.
 • Magkabit ng instant water heater sa iyong lababo.
 • Lagyan ng insulasyon ang iyong mga tubo para mabawasan ang pagkawala ng init at pigilan ang mga ito sa pagbiyak.
 • Magkabit lamang ng water-softening system kapag masisira ng mga mineral sa tubig ang iyong mga tubo. Patayin ang softener kapag nagbabakasyon.
 • Pumili ng mga kasangkapan na mas matipid sa enerhiya at tubig.

BANYO

 • Pag-isipang bumili ng isang low-volume (matipid) na inodoro na mas kaunti nang higit kalahati ang ginagamit na tubig kaysa sa ibang modelo. Tandaan: Sa maraming lugar, hinihingi ng batas ang mga low-volume na inodoro.
 • Magkabit ng toilet displacement device para mabawasan ang tubig na kinakailangan para mag- flush. Gumamit ng isang-galon na boteng plastic na puno ng tubig sa loob ng tangke para maiusog ang daloy ng tubig (huwag gagamit ng ladrilyo (brick), maaari itong malusaw at makasira ang maliliit na piraso sa mga loobang bahagi. Tiyakin na ang ikakabit ay hindi makahaharang sa mga piyesang gumagalaw.
 • Palitan ang iyong showerhead ng bersiyong ultra-low-flow.

KUSINA

 • Magsimulang gumawa ng compost bilang alternatibong paraan ng pagtapon sa basurang pagkain o itapon na lang ang pagkain sa basura. (Ang mga disposal ng lababo ay nangangailangan ng maraming tubig para gumana nang maayos).

Mga Payo sa Pagtitipid ng Tubig sa Labas ng Bahay Bago Magkaroon ng Tagtuyot

PANGKALAHATAN

 • Suriin sa pana-panahon ang iyongwell pump. Kung ang automatic pump ay umaandar at namamatay kahit walang gumagamit ng tubig, mayroon kang tagas.
 • Magtanim ng katutubo at/o damong tumatagal sa tagtuyot, mga tanim, malilit at malalaking puno. Oras na mag-ugat, ang mga halamang akma sa lokal ninyong klima ay hindi mangangailangan ng kasingdaming tubig at kadalasang mabubuhay sa tagtuyot nang hindi dinidilig. Ang maliliit na halaman ay mas kaunting tubig ang kailangan para mag-ugat. Igrupo ang mga halaman ayon sa pangangailangan ng mga ito sa tubig.
 • Magkabit ng mga aparatong pandilig na pinakamatipid sa tubig sa bawat paggamit, tulad ng micro at drip irrigation, at mga soaker hose.
 • Gumamit ng mulch para mapanatili ang tubig sa lupa. Nakatutulong din ang mulch na makontrol ang damo na nakikiagaw ng tubig sa mga halaman.
 • Iwasang bumili ng mga laruang tubig na kailangan ng tuloy-tuloy na supply ng tubig.
 • Iwasang magkabit ng mga dekorasyong pangtubig (tulad ng mga fountain) maliban kung gumagamit ang mga ito ng umiikot na tubig.
 • Pag-isipan an gpagkolekta ng tubig-ulan kung magagawa.
 • Makipag-ugnayan sa iyong lokal na tagapaghatid ng tubig para sa impormasyon at tulong.

PAG-ALAGA SA DAMUHAN (LAWN)

 • Ipuwesto ang mga sprinkler para ang tubig ay dadapo sa damuhan at hindi sa konkreto.
 • Kumpunihin ang mga sprinkler na nagbubuga ng malahamog na tubig. Karamihan ng problema sa pagbubuga nang malahamog ay dahil sa problema sa presyon, ang wastong pagkontrol sa presyon ay makapipigil sa malahamog na buga.
 • Regular na suriin ang mga sprinkler system at mga timing nito para matiyak na gumagana nang maayos.
 • Itaas ang blade ng lawn mower nang tatlong pulgada man lang o sa pinakamataas nitong setting. Ang mas mataas na putol ay humihimok sa ugat ng damo na lalo pang magpailalim, magiging malilim ang sistema ng ugat, at makikinabang sa tubig na nasa lupa.
 • Magtanim ng halamang pangdamuhan na nabubuhay kung tagtuyot. Bawasan o alisin ang mga damuhan na hindi madalas gamitin.
 • Iwasan ang sobrang pataba sa iyong damuhan. Ang paglagay ng pataba ay nakadaragdag sa pangangailangan ng tubig. Maglagay ng pataba na nagtataglay ng slow-release (mabagal na pagpakawala), at d-natutunaw sa tubig na anyo ng nitrogen.
 • Piliin ang uri ng irigasyon na matipid sa tubig tulad ng drip irrigation para sa iyong mga puno, palumpong, at bulaklak.
 • Bawasan ang pagdilig sa taglagas at itigil sa taglamig. Magdilig nang mano-mano sa taglamig kung kailangan lang.
 • Maglagay ng patong ng mulch sa palibot ng mga puno at halaman para mabawasan ang evaporation at mapanatiling malamig ang lupa. Ang organic mulch ay nagpapahusay din sa lupa at nagpipigil sa pagtubo ng damo.
 • Bumili ng weather-based (batay sa lagay ng panahon) na irrigation controller—o isang smart controller. Awtomatikong iaaayon ng mga aparatong ito ang oras at dalas ng pagdilig batay sa tubig na nasa lupa, ulan, hangin, at bilis ng evaporation at transpiration. Alamin sa iyong lokal na ahensiya sa tubig kung may rebate (diskuwento) sa pagbili ng isang smart controller.

POOL

 • Magkabit ng bagong pool filter na nakatitipid sa tubig. Ang isang pag-back flush gamit ang karaniwang filter ay gumagamit ng 180 hanggang 250 galon ng tubig.
 • Takpan ang mga pool at spa para mabawasan ang bilis ng pag-evaporate ng tubig.

Habang

Laging sundin ang mga restriksiyong lokal at pang-estado sa paggamit ng tubig kapag may tagtuyot. Kung may restriksiyon, halimbawa, huwag didiligan ang iyong damuhan, hugasan ang kotse, o iba pang hindi mahalagang paggamit, para makatulong na matiyak na may sapat na tubig para sa mga mahalagang paggagamitan. Makipag-ugnayan sa pamahalaang pang-estado o lokal para sa mga pangkasalukuyang impormasyon at mungkahi.

Mga Payo sa Pagtitipid ng Tubig sa Loob ng Bahay Habang Tagtuyot

BANYO

 • Iwasang mag-flush ng inodoro kung hindi kailangan. Itapon ang mga tissues, insekto, at iba pang halintulad na basura sa basurahan sa halip na sa inodoro.
 • Iwasang maglublob (bath)—mag-shower na lang—buksan ang tubig para lang mabasa at magpabula at muli kapag magbabanlaw.
 • Iwasang patuluin ang tubig habang nagsisipilyo, naghuhugas ng mukha o nag-aahit.
 • Maglagay ng timba sa shower para masalo ang sobrang tubig at maidilig sa mga halaman.

KUSINA

 • Paganahin lamang ang mga dishwasher kapag puno ito. Gamitin ang "light wash", kung mayroon, para gumamit ng mas kaunting tubig.
 • Maghugas-kamay ng mga pinggan sa pamamagitan ng paglagay ng tubig sa dalawang lalagyan—isa ay may mabulang tubig at ang isa ay pangbanlaw na may kaunting chlorine bleach.
 • Hugasan ang mga gulay sa isang kaserolang may tubig sa halip na patakbuhan ng tubig mula sa gripo.
 • Mag-imbak ng inuming tubig sa refrigerator. Huwag hayaang umandar ang gripo habang naghihintay na lumamig ang tubig.
 • Iwasang magsayang ng tubig habang hinihintay itong uminit. Saluhin ito para sa ibang gamit tulad ng pandilig o initin ito sa stove o microwave.
 • Iwasang banlawan ang mga pinggan bago ilagay ang mga ito sa dishwasher; tanggalin lang ang mga piraso ng pagkain. (Karamihan ng mga dishwasher ay nakapaglilinis ng pinggan nang maayos, kaya hindi na kailangang banlawan ang mga pinggan bago isalang)
 • Iwasang gumamit ng tumutulong tubig para magpalambot ng karne o iba pang eladong pagkain. I-defrost ang pagkain magdamag sa loob ng refrigerator o gamitin ang defrost setting sa iyong microwave oven.

LABADA

 • Paganahin ang mga awtomatikong washing machine tanging kung puno na ito o i-set ang tubig sa tamang dami ng iyong lalabhan.

Mga Payo sa Pagtitipid ng Tubig sa Labas ng Bahay Habang Tagtuyot

PAGHUGAS NG KOTSE

 • Gumamit ng nababayarang car wash na nagre-recycle ng tubig.
 • Kung ikaw ang naghuhugas ng sarili mong kotse, gumamit ng shut-off nozzle na maaaring i-adjust sa fine spray sa iyong hose.

PAG-ALAGA SA DAMUHAN (LAWN)

Iwasang sobrahan ang dilig sa iyong damuhan at magdilig lamang kung kailangan:

 • Ang malakas na ulan ay nagtatanggal sa pangangailangang magdilig nang hanggang dalawang linggo. Sa malaking bahagi ng taon, kailangan lang ng damuhan ng isang pulgada ng tubig kada linggo.
 • Suriin ang moisture level (dami ng tubig) gamit ang isang soil probe, spade o malaking screwdriver. Hindi mo kailangang magdilig kung basa pa ang lupa. Kung tumatalbog pabalik ang damo kapag tinapakan mo ito, hindi pa nito kailangan ng tubig.
 • Kung kailangan ng damuhan mo na madilig, gawin ito nang maaga sa umaga o gabi na kapag mas mababa na ang temperatura.
 • Madalas na suriin ang iyong sprinkler system at i-adjust ang mga sprinkler para tanging damuhan lang ang nadidilig at hindi ang bahay, bangketa, o kalye.
 • Magdilig nang maiikling sesyon sa halip na isang mahabang sesyon, upang mas masipsip nang mabuti ng iyong damuhan ang tubig at maiwasan ang pagkasayang.
 • Gumamit ng walis o blower sa halip na hose para linisin ang mga damo at iba pang kalat sa itong driveway o bangketa.
 • Iwasang iwanang umaandar ang mga sprinklers o hose. Ang isang garden hose ay nakapaglalabas ng 600 galon o higit pang tubig sa loob lang ng ilang oras.
 • Sa matinding tagtuyot, hayaang mangamatay ang damuhan para mapanatiling buhay ang mga puno at malalaking palumpong.

Marami pang Impormasyon

Gumagawa rin ang tagtuyot ng kondisyon sa kapaligiran na nakadaragdag sa posibilidad na magkaroon ng iba pang panganib tulad ng wildfire, flash flood, at mga posibleng pag-landslide at pagdaloy ng debris (kalat).

Mga Kaugnay na Website

Humanap ng mga karagdagang impormasyon sa kung paanong magpaplano at maghahanda para sa tagtuyot at alamin ang tungkol sa mga nakahandang babasahin sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sumusunod na website:

Pakinggan ang mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong pamahalaang pang-estado at lokal. Sa anumang emergency, laging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa pangangasiwa ng emergency.

 

 

Last Updated: 08/04/2017