U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

An area devastated by a tsunami.

Sóng thần

Chuẩn bị Ngay bây giờ

Sống sót Trong trận Sóng thần

Giữ An toàn Sau trận Sóng thần

Nội dung Liên quan

Sóng thần là một loạt các đợt sóng biển khổng lồ gây ra bởi động đất, lở đất dưới nước, núi lửa phun trào hoặc tiểu hành tinh. Sóng thần có thể giết chết hoặc làm bị thương người và làm hư hại hoặc phá hủy các tòa nhà và cơ sở hạ tầng khi sóng vào và ra. Sóng thần có thể:

feature_mini img

Di chuyển 20-30 dặm một giờ với sóng cao 10-100 feet.

feature_mini img

Gây ngập lụt và làm gián đoạn giao thông, điện, thông tin liên lạc và nguồn cung cấp nước.

feature_mini img

Xảy ra ở bất cứ đâu dọc theo bờ biển Hoa Kỳ. Các bờ biển giáp với Thái Bình Dương hoặc Caribê có rủi ro lớn nhất.

NẾU QUÝ VỊ ĐANG CÓ CẢNH BÁO SÓNG THẦN:

 • Nếu do động đất gây ra, Ngồi xuống, Che chắn và Bám chặt để bảo vệ bản thân khỏi động đất trước.
 • Đến vùng đất cao càng xa đất liền càng tốt
 • Cảnh giác với các dấu hiệu của sóng thần, chẳng hạn như nước biển dâng cao đột ngột hoặc nước biển rút cạn.
 • Nghe thông tin khẩn cấp và cảnh báo. Luôn làm theo hướng dẫn từ các nhà quản lý tình huống khẩn cấp tại địa phương.
 • Sơ tán: ĐỪNG chờ đợi! Rời đi ngay khi quý vị nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu tự nhiên nào của sóng thần hoặc nhận được cảnh báo sóng thần chính thức.
 • Nếu quý vị đang ở trong thuyền, hãy ra khơi.

Chuẩn bị NGAY BÂY GIỜ

Image
Illustration of a tsunami wave nearing a house.
 • Tìm hiểu các dấu hiệu của một cơn sóng thần có thể xảy ra, chẳng hạn như động đất, tiếng gầm lớn từ đại dương hoặc hành vi bất thường của đại dương, chẳng hạn như nước dâng cao đột ngột hoặc bức tường nước hoặc nước rút đột ngột để lộ đáy đại dương.
 • Biết và thực hành kế hoạch sơ tán cộng đồng. Một số cộng đồng có nguy cơ có bản đồ với các khu vực và tuyến đường sơ tán. Vạch ra các tuyến đường của quý vị từ nhà, nơi làm việc và vui chơi. Chọn nơi trú ẩn cao hơn mực nước biển 100 feet trở lên hoặc ít nhất một dặm trong đất liền.
 • Lập một kế hoạch liên lạc khẩn cấp cho gia đình có người liên hệ bên ngoài tiểu bang. Lập kế hoạch về việc gặp nhau ở đâu nếu quý vị bị chia cắt.
 • Đăng ký hệ thống cảnh báo của cộng đồng của quý vị. Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) và Radio Thời tiết của ơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cũng cung cấp các cảnh báo khẩn cấp.
 • Xem xét bảo hiểm động đất và chính sách bảo hiểm lũ lụt thông qua Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP). Bảo hiểm chủ sở hữu nhà tiêu chuẩn không bao gồm thiệt hại do ngập lụt hoặc động đất.

Sống sót TRONG trận Sóng thần

Image
Illustration of a person dropping to the ground, covering their head with their hands, and crawling under a table and holding on to it.
 • Nếu có động đất và quý vị đang ở trong khu vực có sóng thần, trước tiên hãy tự bảo vệ mình khỏi động đất. Ngồi xuống, Che chắn và Bám chặt. Khuỵu tay và đầu gối. Che đầu và cổ bằng cánh tay của quý vị. Bám vào bất kỳ đồ nội thất chắc chắn nào cho đến khi hết rung lắc. Chỉ bò nếu quý vị có thể tới chỗ nấp tốt hơn, nhưng đừng đi qua khu vực có nhiều mảnh vụn hơn.
 • Khi hết rung lắc, nếu có dấu hiệu tự nhiên hoặc cảnh báo chính thức về sóng thần, hãy di chuyển ngay đến nơi an toàn càng cao và càng xa đất liền càng tốt. Hãy lắng nghe chính quyền, nhưng đừng đợi cảnh báo sóng thần và lệnh sơ tán.
 • Nếu quý vị đang ở ngoài khu vực có nguy cơ sóng thần và nhận được cảnh báo, hãy ở yên tại chỗ trừ khi các quan chức có thông báo khác cho quý vị.
 • Rời đi ngay lập tức nếu q uý vịđược yêu cầu làm như vậy. Các tuyến đường sơ tán thường được đánh dấu bằng một làn sóng có mũi tên chỉ hướng lên vùng đất cao hơn.
 • Nếu quý vị đang ở dưới nước, hãy bám vào thứ gì đó nổi, chẳng hạn như bè hoặc thân cây.
 • Nếu quý vị đang ở trong một chiếc thuyền, hãy đối mặt với hướng của những con sóng và hướng ra biển. Nếu quý vị đang ở một bến cảng, hãy đi vào đất liền.

Giữ An toàn SAU Trận Động đất

Image
Illustration of a hand holding a smart phone with text messages on it.
 • Lắng nghe cảnh báo địa phương và chính quyền để biết thông tin về các khu vực cần tránh và các địa điểm trú ẩn.
 • Lưu các cuộc gọi điện thoại cho trường hợp khẩn cấp. Hệ thống điện thoại thường bị hỏng hoặc bận sau thảm họa. Sử dụng tin nhắn văn bản hoặc phương tiện truyền thông xã hội để liên lạc với gia đình và bạn bè.
 • Tránh lội trong nước lũ, có thể chứa các mảnh vụn nguy hiểm. Nước có thể sâu hơn như nó cho thấy.
 • Hãy đề phòng nguy cơ bị điện giật chết. Đường dây điện ngầm hoặc được chôn xuống có truyền điện trong nước. Không chạm vào thiết bị điện nếu nó bị ướt hoặc nếu quý vị đang đứng trong nước.
 • Tránh xa các tòa nhà, đường và cầu bị hư hỏng.
 • Nếu quý vị bị thương hoặc ốm và cần được chăm sóc y tế, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị và trú ẩn tại chỗ, nếu có thể. Gọi 9-1-1 nếu quý vị đang gặp trường hợp cấp cứu y tế.
 • Tài liệu thiệt hại tài sản với hình ảnh. Tiến hành kiểm kê và liên hệ với công ty bảo hiểm của quý vị để được hỗ trợ.

Nội dung Liên quan

Last Updated: 12/13/2023

Return to top