U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Lightning strikes behind a house

Giông bão & Sét

Chuẩn bị cho Trường hợp Giông bão & Sét

Giữ An toàn Trong khi Xảy ra Giông bão & Sét

Giữ An toàn Sau khi Xảy ra Giông bão & Sét

Sét là nguyên nhân hàng đầu gây thương tích và tử vong do các hiểm họa liên quan đến thời tiết. Mặc dù hầu hết các nạn nhân bị sét đánh đều sống sót, nhưng những người bị sét đánh thường báo cáo một loạt các triệu chứng suy nhược kéo dài.

Giông bão là những cơn bão nguy hiểm bao gồm sét và có thể tạo ra hoặc gây ra:

Chuẩn bị cho Trường hợp Giông bão & Sét

Biết Nguy cơ ca Quý v
Biết nguy cơ giông bão ở khu vực của quý vị. Ở hầu hết các nơi, chúng có thể xảy ra quanh năm và vào bất kỳ giờ nào. Đăng ký hệ thống cảnh báo của cộng đồng của quý vị. Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) và Radio Thời tiết của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cũng cung cấp các cảnh báo khẩn cấp.

Gia c Nhà ca Quý v
Chặt hoặc tỉa những cây có nguy cơ đổ vào nhà quý vị. Cân nhắc mua thiết bị chống sét lan truyền, cột thu lôi hoặc hệ thống chống sét để bảo vệ nhà, thiết bị và thiết bị điện tử của quý vị.

Lp mt Kế hoch trong Trường hp Khn cp
Tạo một kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp để quý vị và gia đình biết phải làm gì, đi đâu và cần gì để bảo vệ bản thân khỏi ảnh hưởng của giông bão. Xác định các tòa nhà kiên cố gần nơi quý vị sống, làm việc, học tập và vui chơi.

Giữ An toàn Trong khi Xảy ra Giông bão & Sét

 Nếu quý vị nhận được cảnh báo giông bão:

Image
Illustration of a house in the rain, with lightning striking nearby.
  • Khi sm rn, hãy vào nhà! Di chuyển từ ngoài trời vào trong tòa nhà hoặc ô tô có mái che.
  • Chú ý đến các thông báo và cảnh báo.
  • Tránh sử dụng các thiết bị điện tử được kết nối với ổ cắm điện.
  • Tránh khu vực nước chảy.
  • Quay li. Đừng Để B Đui Nước! Đừng lái xe qua những con đường ngập nước. Chỉ cần lượng nước cao sáu inch và dòng chảy nhanh có thể hạ gục quý vị, và dòng nước di chuyển cao một foot có thể cuốn xe của quý vị đi.

Giữ An toàn Sau khi Xảy ra Giông bão & Sét

  • Chú ý đến các cơ quan chức năng và dự báo thời tiết để biết thông tin về việc có an toàn khi đi ra ngoài hay không và các chỉ dẫn liên quan đến khả năng xảy ra lũ quét.
  • Chú ý đường dây điện bị rơi xuống và cây cối bị đổ. Báo cáo chúng ngay lập tức.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 12/13/2023

Return to top