U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Three houses severely damaged from a tornado.

Lốc xoáy

Chuẩn bị Sẵn sàng cho Lốc xoáy

Giữ An toàn Trong khi Xảy ra Lốc xoáy

Giữ An toàn Sau khi Xảy ra Lốc xoáy

Nội dung Liên kết

Lốc xoáy là những cột không khí xoay tròn dữ dội kéo dài từ một cơn giông xuống mặt đất. Lốc xoáy có thể phá hủy các tòa nhà, làm lật xe hơi và tạo ra các mảnh vỡ bay gây chết người.

Một cơn lốc xoáy có thể:

 • Xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào.
 • Gây ra gió mạnh, hơn 200 dặm một giờ.
 • Trông giống như những chiếc phễu.
alert - warning

Nếu quý vị đang nhận được cảnh báo lốc xoáy hoặc thời tiết khắc nghiệt:

 • Truy cập Radio Thời tiết NOAA và tin tức hoặc tài khoản mạng xã hội chính thức của địa phương của quý vị để biết thông tin khẩn cấp cập nhật nhất. Thực hiện theo hướng dẫn của các viên chức tiểu bang, địa phương và bộ lạc. 
 • Đến nơi trú ẩn an toàn ngay lập tức, chẳng hạn như phòng an toàn, tầng hầm, hầm chống bão hoặc phòng bên trong nhỏ ở tầng thấp nhất của một tòa nhà kiên cố.
 • Tránh xa cửa sổ, cửa ra vào và các bức tường bên ngoài.
 • Không đi dưới gầm cầu vượt hoặc cầu. Quý vị an toàn hơn khi ở một vị trí thấp, bằng phẳng.
 • Đề phòng các mảnh vỡ bay có thể gây thương tích hoặc tử vong.
 • Sử dụng cánh tay để bảo vệ đầu và cổ của quý vị.
 • Nếu quý vị không thể ở nhà, hãy lên kế hoạch đến một nơi trú ẩn công cộng. 

Chuẩn bị Sẵn sàng cho Lốc xoáy

Image
Illustration of a tornado funnel moving away after damaging a house.
 • Biết nguy cơ lc xoáy khu vc ca quý v. Ở Hoa Kỳ, khu vực Trung Tây và Đông Nam có nguy cơ lốc xoáy cao hơn.
 • Biết các du hiu ca mt cơn lc xoáy, bao gồm một đám mây hình phễu đang quay, một đám mây mảnh vỡ đang đến gần hoặc một tiếng gầm lớn như một đoàn tàu chở hàng.
 • Đăng ký h thng cnh báo ca cng đồng ca quý v. Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) và Radio Thời tiết NOAA cũng cung cấp các cảnh báo khẩn cấp. Nếu cộng đồng của quý vị có còi báo động, hãy làm quen với âm thanh cảnh báo.
 • Chú ý đến các bn tin thi tiết. Các nhà khí tượng học có thể dự đoán khi nào các điều kiện có thể phù hợp dẫn đến một cơn lốc xoáy.
 • Xác định và thc hành đi đến mt nơi trú n an toàn chẳng hạn như một căn phòng an toàn được xây dựng theo các tiêu chí của FEMA hoặc một nơi tránh bão được xây dựng theo tiêu chuẩn ICC 500. Nơi bảo vệ tốt nhất tiếp theo là một căn phòng nhỏ, nằm bên trong, không có cửa sổ hoặc tầng hầm ở tầng thấp nhất của một tòa nhà kiên cố.
 • Lên kế hoch cho vt nuôi ca quý v. Chúng là một thành viên quan trọng trong gia đình quý vị, vì vậy chúng cần được đưa vào kế hoạch khẩn cấp của gia đình quý vị.
 • Chun b cho vic nhà dài hn hoc trú n ti ch bằng cách thu thập các vật dụng trong trường hợp khẩn cấp, đồ dùng làm sạch, thực phẩmkhông dễ hỏng, nước, vật tư y tế và thuốc.

Giữ An toàn Trong khi Xảy ra Lốc xoáy

Image
Illustration of a basement
 • Ngay lp tc đến mt v trí an toàn mà quý v đã xác định.
 • Chú ý đến EAS, Radio Thi tiết NOAA hoc các h thng cnh báo địa phương để biết thông tin khẩn cấp mới nhất và các hướng dẫn.
 • T bo v mình bằng cách che đầu hoặc cổ bằng cánh tay và đặt các vật liệu như đồ đạc và chăn xung quanh hoặc trên người quý vị.
 • Đừng c gng chy khi cơn lc xoáy trong xe nếu quý vị đang ở trong xe hơi. Nếu quý vị đang ở trong ô tô hoặc đang ở ngoài trời và không thể đến một tòa nhà, hãy che đầu và cổ bằng cánh tay và che cơ thể bằng áo khoác hoặc chăn, nếu có thể.

Giữ An toàn Sau khi Xảy ra Lốc xoáy

feature_standalone img

Chỉ gọi điện thoại trong trường hợp khẩn cấp và sử dụng tin nhắn văn bản hoặc mạng xã hội để liên lạc với gia đình và bạn bè.

 • Chú ý đến EAS, Radio Thi tiết NOAA, và các cơ quan chính quyn địa phương để biết thông tin cập nhật.
 • Tránh xa đường dây đin b rơi xung hoc đường dây tin ích b hng.
 • Liên h vi nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe ca quý v nếu quý v b bnh và cn được chăm sóc y tế. Chờ các hướng dẫn chăm sóc tiếp theo và tiếp tục trú ẩn tại chỗ.
 • S dng trang b thích hp trong quá trình dn dp như giày đế dày, quần dài và găng tay lao động, sử dụng dụng cụ che mặt hoặc khẩu trang thích hợp nếu làm sạch nấm mốc hoặc các mảnh vụn khác.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 02/18/2022

Return to top