U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

washing hands in the sink

Đại dịch

Chuẩn bị cho Đại dịch

Giữ An toàn Trong Đại dịch

Giữ An toàn Sau Đại dịch

Nội dung Liên kết

Đại dịch là một đợt bùng phát dịch bệnh trải rộng trên nhiều quốc gia và ảnh hưởng đến rất nhiều người. Các đại dịch thường do vi rút gây ra có thể dễ dàng lây lan từ người này sang người khác.

Một loại virus mới có thể xuất hiện từ bất cứ đâu và nhanh chóng lây lan trên toàn thế giới. Thật khó để dự đoán khi nào hoặc ở đâu đại dịch mới tiếp theo sẽ xuất hiện.

Nếu mt Đại dch được công b:

 • Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây và cố gắng không chạm vào mắt, mũi hoặc miệng.
 • Giữ khoảng cách ít nhất sáu feet giữa quý vị và những người không thuộc gia đình của quý vị.
 • Che miệng và mũi bằng khẩu trang khi ở nơi công cộng.
 • Làm sạch và khử trùng các vật dụng và bề mặt thường xuyên chạm vào.
 • Ở nhà nhiều nhất có thể để ngăn chặn sự lây lan của bệnh.
 • Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Chuẩn bị Sẵn sàng Ứng phó với Đại dịch

Image
Illustration of a little girl distance learning on her computer. On her computer screen are a teach and several classmates. She is ready to write in her notebook.
 • Tìm hiu cách các bnh lây lan để giúp bảo vệ bản thân và những người khác. Vi-rút có thể lây từ người này sang người khác, từ vật thể không sống sang người và từ những người bị nhiễm bệnh nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào.
 • Chun b cho trường hp trường hc, nơi làm vic và trung tâm cng đồng b đóng ca. Nghiên cứu và chuẩn bị cho sự phối hợp qua công cụ ảo đối với các hoạt động của trường học, cơ quan (làm việc từ xa) và hoạt động xã hội.
 • Thu thp các vt dng trong trường hp quý v cn nhà trong vài ngày hoc vài tun. Các vật dụng có thể bao gồm dụng cụ vệ sinh, thực phẩm không dễ hư hỏng, thuốc theo đơn và nước đóng chai. Mua các vật dụng một cách từ từ để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội mua những gì họ cần.
 • Lp mt kế hoch trong tình hung khn cp để quý vị và gia đình biết phải làm gì và cần những gì trong trường hợp bùng phát dịch. Xem xét cách một đại dịch có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của quý vị cho các trường hợp khẩn cấp khác.
 • Xem li các hp đồng bo him sc khe ca quý v để hiểu những gì được chi trả, bao gồm cả các lựa chọn chăm sóc y tế từ xa.
 • To các bn sao k thut s được bo v bng mt khu ca các tài liu quan trng và lưu trữ ở một nơi an toàn. Cẩn thận với các hành vi lừa đảo và gian lận.

Giữ An toàn Trong Đại dịch

alert - warning

Thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất từ CDC. Tham khảo các sở y tế công cộng tại địa phương và tiểu bang của quý vị để biết các thông tin cập nhật về vắc-xin và xét nghiệm.

feature_standalone img

Hãy chủng ngừa. Vắc-xin kích thích hệ thống miễn dịch của quý vị tạo ra kháng thể, vì vậy vắc-xin thực sự ngăn ngừa bệnh.

 • Thc hin các hành động để ngăn chn s lây lan ca dch bnh. Che mũi, miệng khi ho và hắt hơi. Đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng. Ở nhà khi bị ốm (ngoại trừ trường hợp nhận dịch vụ chăm sóc y tế). Khử trùng các bề mặt. Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay có chứa ít nhất 60% cồn. Giữ khoảng cách 6 feet với những người không phải là thành viên trong gia đình quý vị.
 • Nếu quý v tin rng mình đã b phơi nhim vi bnh, hãy liên hệ với bác sĩ của quý vị, làm theo hướng dẫn cách ly kiểm dịch từ các nhà cung cấp dịch vụ y tế và theo dõi các triệu chứng của quý vị. Nếu quý vị đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế, hãy gọi 9-1-1 và trú ẩn tại chỗ trong khi đeo khẩu trang, nếu có thể, cho đến khi nhận được sự trợ giúp.
 • Chia s thông tin chính xác v bnh với bạn bè, gia đình và mọi người trên phương tiện truyền thông xã hội. Chia sẻ thông tin xấu về căn bệnh hoặc các phương pháp điều trị bệnh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Hãy nhớ rằng sự kỳ thị làm tổn thương tất cả mọi người và có thể gây ra sự phân biệt đối xử với mọi người, địa điểm hoặc quốc gia.
 • Biết rng vic cm thy âu lo hay căng thng là bình thường. Kết nối qua mạng với cộng đồng của quý vị thông qua các cuộc gọi video và điện thoại. Chăm sóc cơ thể quý vị và nói chuyện với một người nếu quý vị cảm thấy bực bội.

Giữ An toàn Sau Đại dịch

Image
Illustration of two hands being washed with soap under a faucet.
 • Tiếp tc thc hin các hành động bo v, như:
  • Ở nhà khi quý vị bị ốm (ngoại trừ trường hợp nhận dịch vụ chăm sóc y tế).
  • Tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.
  • Che mũi, miệng khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy.
  • Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.
 • Đảm bo đánh giá kế hoch trong trường hp khn cp ca gia đình quý v và cập nhật kịp thời.
 • Hp tác vi cng đồng ca quý v để nói về những bài học mà quý vị đã học được từ đại dịch. Quyết định cách quý vị có thể sử dụng những kinh nghiệm này để chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 12/13/2023

Return to top