U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A couple saves critical documents

Chuẩn bị Sẵn sàng với Chi phí Thấp và Miễn phí

Thảm họa rất tốn kém nhưng không nhất thiết phải như vậy. Trên thực tế, dành thời gian chuẩn bị ngay bây giờ có thể giúp quý vị tiết kiệm hàng ngàn đô-la và giúp quý vị yên tâm khi xảy ra thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp tiếp theo.

Thực hiện các bước đơn giản này ngay bây giờ để chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp nào mà không tốn kém hoặc ít tốn kém.

Bắt đầu Ngay hôm nay

Image
Hand holding smart phone with fema app open
 • Biết loại thảm họa và trường hợp khẩn cấp nào phổ biến nhất ở nơi quý vị sinh sống.
 • Tạo kế hoạch liên lạc khẩn cấp của quý vị. Sử dụng mẫu miễn phí của chúng tôi để thuận tiện ghi lại thông tin liên hệ và y tế quan trọng về gia đình quý vị, sau đó quý vị có thể chia sẻ với những người khác và lưu trữ các bản sao cả trên giấy và dưới dạng kỹ thuật số.
 • Hãy chắc chắn rằng quý vị lưu trữ các số điện thoại quan trọng ở đâu đó bên cạnh điện thoại di động của quý vị.
 • Đăng ký nhận thông báo khẩn cấp trong khu vực của quý vị để nhận thông tin cứu sinh từ tiểu bang và chính quyền địa phương của quý vị.
 • Tải xuống Ứng dụng FEMA (có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) để nhận thông báo thời tiết, lời khuyên và lời nhắc về an toàn cũng như sẵn sàng cho những điều bất ngờ.
 • Tạo bộ cung cấp khẩn cấp của quý vị theo thời gian. Bắt đầu với những vật dụng mà quý vị có thể đã có sẵn trong nhà, như đèn pin, pin dự phòng, bản sao các tài liệu quan trọng, nước và thực phẩm lâu hỏng. Khi đi đến cửa hàng tạp hóa, quý vị có thể mua thêm một món đồ mỗi lần quý vị bạn sử dụng thường xuyên, đặc biệt nếu món đồ đó đang được giảm giá! Các ngân hàng thực phẩm cộng đồng là một nguồn tiềm năng cho các gia đình thiếu thực phẩm dự trữ các bộ dụng cụ khẩn cấp của họ. 
 • Nói chuyện với gia đình hoặc các thành viên trong gia đình quý vị về nơi quý vị sẽ đến nếu được yêu cầu sơ tán. Lên kế hoạch trước khi thảm họa xảy ra có thể giúp quý vị tiết kiệm thời gian quý báu và tiền bạc.
 • Cất giữ các tài liệu và vật dụng quan trọng như hộ chiếu, giấy khai sinh, bản đồ và thiết bị điện tử ở nơi an toàn khi ngập nước như kệ cao hoặc tầng trên trong túi nhựa kín nước có thể khóa lại để giúp chống thấm nước. Cất giữ các tài liệu quan trọng như hợp đồng bảo hiểm bằng kỹ thuật số.
 • Liên lạc với sở cứu hỏa địa phương của quý vị. Họ có thể có các chương trình cung cấp thiết bị phát hiện lửa hoặc khí carbon monoxide. 
 • Kiểm tra trực tuyến các khóa học CPR miễn phí hoặc giảm giá được cung cấp gần quý vị.
 • Truy cập Floodsmart.gov để biết mức độ rủi ro ngập lụt trong khu vực của quý vị.
 • Tải xuống nguồn trợ giúp về việc chuẩn bị sẵn sàng miễn phí.

Mối nguy hiểm Cụ thể

Image
Illustration of a person dropping to the ground, covering their head with their hands, and crawling under a table and holding on to it.

Động đất

 • Tổ chức các buổi diễn tập  Ngồi xuống, Che chắn và Bám chặt thường xuyên với gia đình của quý vị.
 • Cố định các vật nặng như đồ nội thất hoặc thiết bị vào tường. Bảo vệ các vật dễ vỡ hoặc nặng.
 • Nếu quý vị sống trong vùng có sóng thần, hãy xác định một nơi an toàn nếu có thông báo hoặc cảnh báo.

Cháy rừng

 • Tạo một vùng an toàn ít nhất 30 đến 100 feet xung quanh nơi ở của quý vị.
 • Giữ cho cỏ, cây cối và các thảm thực vật khác xung quanh khu vực sinh sống của quý vị được duy trì đầy đủ lượng nước.
 • Giữ cho mái nhà và máng xối của quý vị không có mảnh vụn.

Bão

 • Giữ cho khu vực xung quanh nơi quý vị sinh sống không có mảnh vụn tự nhiên hoặc rác sân vườn có thể bị gió lớn cuốn vào và gây hư hại.
 • Nếu quý vị sống trong khu vực sơ tán và cần trợ giúp sơ tán, hãy liên hệ với người quản lý khẩn cấp tại địa phương của quý vị ngay bây giờ để xem những nguồn lực và hỗ trợ nào có sẵn trong khu vực của quý vị.
 • Loại bỏ các mảnh vụn từ máng xối và ống thoát nước.
feature_standalone img

Cháy nổ tại Nhà

 • Tạo và thực hành một kế hoạch thoát khỏi đám cháy từ nơi cư trú của quý vị.
 • Dạy trẻ không trốn những người lính cứu hỏa.
 • Hãy chắc chắn rằng quý vị có thể đi qua các ô cửa và lối ra nếu quý vị sử dụng khung tập đi hoặc xe lăn.

Last Updated: 02/14/2023

Return to top