U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

An elevated view of an office with workers working

Lập kế hoạch cho các Địa điểm

Cập nhật Thông tin

Nhiều trường hợp khẩn cấp và thảm họa xảy ra mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Vì quý vị không thể dự đoán nơi quý vị sẽ ở trong trường hợp xảy ra thảm họa nên điều quan trọng là phải có kế hoạch và nguồn cung cấp cho những nơi quý vị và gia đình quý vị thường xuyên lui tới. Lập kế hoạch trước đảm bảo rằng quý vị và gia đình của quý vị sẽ biết phải làm gì và có những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn cho dù quý vị ở đâu.

Tìm hiểu những kế hoạch có sẵn cho các địa điểm quý vị đi thường xuyên. Tùy chỉnh các kế hoạch cá nhân và hộ gia đình của quý vị dựa trên những gì các thành viên trong gia đình sẽ làm nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra khi họ ở địa điểm đó. 

Lập kế hoạch theo địa điểm

Ví dụ về các địa điểm cần xem xét và lập kế hoạch bao gồm:

 • Nhà
 • Nơi làm việc
 • Phương tiện (tải xuống Kế hoạch Khẩn cấp cho Người đi làm)
 • Các phương thức vận chuyển thông thường như tàu hỏa, phương tiện đi lại trong đô thị
 • Trường học và nhà trẻ
 • Cơ sở thờ phượng
 • Đấu trường thể thao và sân chơi
 • Các địa điểm giải trí như nhà hát
 • Các khu vực mua sắm như trung tâm mua sắm và trung tâm bán lẻ
 • Các địa điểm du lịch và lữ hành như khách sạn

Những Cân nhắc Bổ sung

Để phát triển kế hoạch cho các địa điểm khác nhau, quý vị cần lấy thông tin quan trọng về tổ chức hoặc kế hoạch của người quản lý tòa nhà. Trong một số trường hợp nếu không có kế hoạch, quý vị có thể phải làm việc với người quản lý tòa nhà hoặc các thành viên khác của tổ chức để phát triển hoặc xây dựng kế hoạch. Hãy cân nhắc những điều sau đây:

 • Cách nhận thông báo hoặc cảnh báo tại địa phương khi quý vị ở đó
 • Xây dựng hệ thống báo động hoặc cảnh báo
 • Xây dựng kế hoạch sơ tán bao gồm các lối thoát hiểm thay thế
 • Kế hoạch xây dựng hoặc tổ chức trú ẩn tại chỗ
 • Đồ dùng quý vị cần để trú ẩn tạm thời

Xem xét loại tòa nhà hoặc môi trường xung quanh tòa nhà có thể ảnh hưởng như thế nào đến cảnh báo và cảnh báo, nơi trú ẩn và sơ tán cũng như nhu cầu tiếp liệu. Những ví dụ bao gồm:

 • Các tòa nhà một tầng so với nhiều tầng hoặc cao tầng có các loại hệ thống báo động, nơi trú ẩn và sơ tán khác nhau.
 • Các địa điểm ở thành thị và nông thôn có thể có các giả định và kế hoạch sơ tán địa phương khác nhau nếu các khu vực rộng lớn bị ảnh hưởng.
 • Các tòa nhà như trường học, nhà thi đấu thể thao và trung tâm thương mại có thể có các kế hoạch sơ tán và nơi trú ẩn khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc tòa nhà cụ thể hoặc vị trí trú ẩn an toàn cho các loại trường hợp khẩn cấp khác nhau (ví dụ: lốc xoáy).
 • Các địa điểm ngoài trời như sân thể thao hoặc sân gôn cần có kế hoạch cụ thể để có nơi trú ẩn ngắn hạn nhanh chóng (ví dụ: khi có giông bão và sấm sét hoặc lốc xoáy).
 • Địa lý có thể rất quan trọng đối với một số mối nguy hiểm (ví dụ: nếu khu vực thấp và dễ bị lũ quét).
 • Nhà di động, cấu trúc mô-đun và các tòa nhà khác không gắn liền với nền móng cố định cần lập kế hoạch sơ tán và các địa điểm trú ẩn thay thế.

Khu phố, chung cư và căn hộ

 • Nói chuyện với hàng xóm của quý vị về cách quý vị có thể làm việc cùng nhau trong trường hợp khẩn cấp.
 • Tìm hiểu xem có ai có thiết bị chuyên dụng như máy phát điện hoặc kiến thức chuyên môn chẳng hạn như kiến thức y tế có thể giúp ích trong trường hợp khủng hoảng không.
 • Quyết định ai sẽ kiểm tra những người hàng xóm lớn tuổi hoặc khuyết tật.
 • Lập kế hoạch dự phòng cho trẻ trong trường hợp quý vị không thể về nhà trong trường hợp khẩn cấp.
 • Chia sẻ kế hoạch và liên lạc trước là một chiến lược tốt.

Trong một Tòa nhà Cao Tầng

 • Biết lối thoát hiểm gần nhất ở đâu.
 • Biết một lối thoát khác trong trường hợp lựa chọn đầu tiên của quý vị bị chặn.
 • Che mặt bàn hoặc bàn nếu có đồ vật rơi xuống.
 • Di chuyển ra khỏi tủ tài liệu, giá sách hoặc những thứ khác có thể rơi xuống.
 • Quay mặt ra khỏi cửa sổ và kính.
 • Di chuyển ra khỏi các bức tường bên ngoài.
 • Xác định xem quý vị nên ở yên tại chỗ, trú ẩn tại chỗ hay rời đi.
 • Lắng nghe và làm theo hướng dẫn.
 • Mang theo bộ dụng cụ khẩn cấp của quý vị, trừ khi có lý do để tin rằng nó đã bị nhiễm bẩn.
 • Không sử dụng thang máy.
 • Ở bên phải trong khi đi xuống cầu thang để nhân viên cấp cứu đi lên.

Trong một Phương tiện Di chuyển

 • Nếu có tiếng nổ hoặc yếu tố khác gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện, hãy tấp vào lề, dừng xe và cài phanh tay.
 • Nếu trường hợp khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến sự ổn định vật lý của đường, hãy tránh cầu vượt, cầu, đường dây điện, biển báo và các mối nguy hiểm khác.
 • Nếu một đường dây điện rơi xuống ô tô của quý vị, quý vị có nguy cơ bị điện giật, hãy ở trong xe cho đến khi một người được đào tạo tháo dây điện ra.
 • Nghe radio để biết thông tin và hướng dẫn khi có.
 • Có kế hoạch di chuyển giữa nơi làm việc và nhà và các địa điểm thường đến khác trong trường hợp khẩn cấp. Tải xuống Kế hoạch Khẩn cấp cho Hành khách (PDF).

Last Updated: 02/16/2023

Return to top