U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a man surveys damage after an avalanche

Tuyết lở

Tự bảo vệ Bản thân

Trong một trận Tuyết lở

Sau một trận Tuyết lở

Các Nguồn Trợ giúp Bổ sung

Tuyết lở là một lượng tuyết lớn di chuyển nhanh xuống núi, thường ở các sườn dốc từ 30 đến 45 độ. Khi một trận tuyết lở dừng lại, tuyết trở nên rắn chắc như bê tông và mọi người không thể đào ra ngoài. Những người bị mắc kẹt trong tuyết lở có thể chết vì ngạt thở, chấn thương hoặc hạ thân nhiệt.

Tuyết lở có thể:

feature_mini img

Là do người, mới có gió thoặc tuyết.

feature_mini img

Di chuyển với tốc độ từ 60 đến 80 MPH.

feature_mini img

Thời gian cao điểm xảy ra trong khoảng thời gian từ Tháng Mười Hai đến Tháng Ba.

Cách Bảo vệ Bản thân khỏi một trận Tuyết lở

Những hành động quan trọng nhất quý vị có thể thực hiện để sống sót sau trận tuyết lở được thực hiện trước khi nó xảy ra.

Biết Nguy cơ khi Tuyết lở của Quý vị
Tìm hiểu về nguy cơ tuyết lở tại địa phương của quý vị. Biết các dấu hiệu nguy hiểm gia tăng, bao gồm các trận tuyết lở gần đây và các vết nứt bắn qua các sườn dốc. Tránh các khu vực có nguy cơ gia tăng, chẳng hạn như sườn dốc hơn 30 độ hoặc khu vực dưới sườn dốc. Được đào tạo về cách nhận biết các điều kiện nguy hiểm và các địa điểm dễ xảy ra tuyết lở. Đăng ký nhận thông báo từ Trung tâm Tuyết lở của Bộ Lâm Nghiệp Hoa Kỳ gần quý vị. Cộng đồng của quý vị cũng có thể có một hệ thống cảnh báo cục bộ.

Chuẩn bị cho Tuyết lở
Nhận thiết bị phù hợp để bảo vệ quý vị khỏi chấn thương đầu và tạo các túi khí. Được đào tạo sơ cứu để quý vị có thể nhận biết và điều trị ngạt thở, hạ thân nhiệt, chấn thương và sốc. Đội mũ bảo hiểm giúp giảm chấn thương đầu và tạo túi khí. Đeo đèn hiệu tuyết lở để giúp nhân viên cứu hộ xác định vị trí của quý vị. Sử dụng túi khí khi có tuyết lở có thể giúp quý vị không bị chôn vùi hoàn toàn. Mang theo một thiết bị thăm dò tuyết lở có thể thu gọn và một cái xẻng nhỏ để giúp giải cứu những người khác.

Dấu hiệu Tuyết lở
Tìm hiểu các dấu hiệu của tuyết lở và cách sử dụng thiết bị an toàn và cứu hộ.

Thực hiện theo các cảnh báo tuyết lở trên đường. Các con đường có thể bị chặn, hoặc các phương tiện có thể được khuyến cáo không dừng bên lề đường.

Giữ An toàn Trong một Trận Tuyết lở

Image
an illustration of a man being rescued from an avalanche
  • Sử dụng và mang theo thiết bị an toàn và thiết bị cứu hộ.
  • Nếu bạn đời của quý vị hoặc những người khác bị chôn vùi, hãy gọi 9-1-1 và sau đó bắt đầu tìm kiếm nếu điều đó an toàn.
  • Nếu quý vị được đào tạo thích hợp, hãy sơ cứu cho những người khác bị ngạt thở, hạ thân nhiệt, chấn thương hoặc sốc.

Trở lại Sau một trận Tuyết lở

Biết các dấu hiệu và cách điều trị hạ thân nhiệt.

  • Hạ thân nhiệt là tình trạng nhiệt độ cơ thể hạ thấp bất thường. Nhiệt độ cơ thể dưới 95 độ là trường hợp khẩn cấp.
    • Dấu hiệu: Rùng mình, kiệt sức, lú lẫn, tay lóng ngóng, mất trí nhớ, nói lắp và buồn ngủ.
    • Hành động: Đi đến một căn phòng ấm áp hoặc nơi trú ẩn. Trước tiên, hãy làm ấm phần giữa cơ thể — ngực, cổ, đầu và háng. Giữ cơ thể khô ráo và quấn trong chăn ấm, bao gồm cả đầu và cổ.
  • Tương tác trực tuyến với cộng đồng của quý vị thông qua các cuộc gọi video và điện thoại. Biết rằng việc cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng là điều bình thường. Chăm sóc cơ thể của quý vị và nói chuyện với ai đó nếu quý vị cảm thấy khó chịu.

Các Nguồn Trợ giúp Bổ sung

Last Updated: 12/12/2023

Return to top