U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

man wearing a face mask to protect from illness

Phơi nhiễm với Chất Sinh học Nguy hiểm

Trước khi Phơi nhiễm với Chất Sinh học Nguy hiểm

Trong Thời gian Có thể Phơi nhiễm

Tác nhân sinh học là những sinh vật hoặc chất độc có thể giết chết hoặc vô hiệu hóa con người, gia súc và mùa màng. Các sự kiện sinh học có thể là ngẫu nhiên hoặc cố ý. Cả hai loại sự kiện đều có thể khiến quý vị bị bệnh.

Có ba nhóm tác nhân sinh học cơ bản có thể vô tình hoặc cố ý làm tổn thương ai đó: vi khuẩn, vi-rút và độc tố. Các tác nhân sinh học có thể lây lan khi chúng được phun vào không khí, khi tiếp xúc giữa người với người, khi động vật bị nhiễm bệnh và sau đó tương tác với người, hoặc khi thực phẩm và nước bị ô nhiễm.

Trước khi Tiếp xúc với Chất Sinh học Nguy hiểm

Các sự kiện mà quý vị vô tình hoặc cố ý tiếp xúc với các mối nguy sinh học có thể hoặc có thể không rõ ràng ngay lập tức. Trong hầu hết các trường hợp, nhân viên y tế địa phương sẽ báo cáo một kiểu bệnh tật bất thường hoặc sẽ có một làn sóng người bệnh tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp. Quý vị sẽ được thông báo qua radio hoặc chương trình truyền hình khẩn cấp, một cuộc gọi điện thoại hoặc nhân viên ứng phó khẩn cấp đến nhà.

Để chuẩn bị:

Image
An emergency supply kit including an external battery, canned food, water, a flashlight, cleaning supplies and important papers.
 • Tạo Bộ Dụng cụ Khẩn cấp.
 • Lập Lập Kế hoạch Khẩn cấp cho Gia đình.
 • Kiểm tra với bác sĩ của quý vị để đảm bảo rằng mọi người trong gia đình quý vị đã được tiêm chủng cập nhật.
 • Cân nhắc việc lắp đặt Bộ lọc Không khí Hiệu suất Cao (HEPA, High-Efficiency Particulate Air) trong hệ thống ống gió hồi của quý vị, bộ lọc này sẽ lọc hầu hết các tác nhân sinh học có thể xâm nhập vào nhà quý vị.

Trong Thời gian Có thể Phơi nhiễm

Dấu hiệu đầu tiên của việc tiếp xúc với mối nguy hiểm sinh học có thể là khi mọi người nhận thấy các triệu chứng của bệnh do tiếp xúc với vi khuẩn, vi-rút hoặc độc tố. Các viên chức y tế công cộng có thể không cung cấp ngay thông tin về những gì quý vị nên làm. Sẽ mất thời gian để tìm ra chính xác bệnh là gì, nên điều trị như thế nào và ai đang gặp nguy hiểm.

Trong một sự kiện:

Image
Illustration of a woman sitting on the couch listening to the radio looking out the window at two first responders putting a stretcher into an ambulance.
 • Xem TV, nghe radio hoặc kiểm tra Internet để biết tin tức và thông tin chính thức bao gồm:
  • Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh
  • Các vùng nguy hiểm
  • Liệu thuốc hoặc vắc-xin có đang được phân phối
  • Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ở đâu nếu quý vị bị bệnh
 • Nhanh chóng rời khỏi khu vực nếu quý vị nhận thấy một chất khả nghi.
 • Che miệng và mũi bằng các lớp vải có thể lọc không khí nhưng vẫn cho phép quý vị thở. Ví dụ bao gồm hai đến ba lớp bông như áo phông, khăn tay hoặc khăn tắm.
 • Tùy thuộc vào tình huống, hãy đeo khẩu trang để giảm hít phải hoặc lây lan mầm bệnh.
 • Nếu quý vị đã tiếp xúc với tác nhân sinh học, hãy cởi bỏ và đóng gói quần áo và vật dụng cá nhân của quý vị. Thực hiện theo các hướng dẫn chính thức để xử lý các vật dụng bị ô nhiễm.
 • Tắm rửa bằng xà phòng và nước và mặc quần áo sạch.
 • Liên hệ với cơ quan chức năng và tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Quý vị có thể được khuyên nên tránh xa những người khác hoặc thậm chí cách ly.
 • Nếu các triệu chứng của quý vị khớp với những triệu chứng được mô tả và quý vị thuộc nhóm được coi là có nguy cơ mắc bệnh, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp ngay lập tức.
 • Làm theo hướng dẫn của bác sĩ và các viên chức y tế công cộng khác.
 • Tránh các đám đông.
 • Rửa tay bằng xà phòng và nước thường xuyên.
 • Không dùng chung thức ăn hoặc đồ dùng.

Last Updated: 04/25/2023

Return to top