U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Household cleaning supplies

Các Trường hợp Khẩn cấp về Hóa chất Gia dụng

Chuẩn bị Trước khi Xảy ra Sự cố

Sống sót Trong khi Xảy ra Sự cố

Giữ An toàn Sau khi Xảy ra Sự cố

Gần như mọi hộ gia đình đều sử dụng các sản phẩm có chứa vật liệu hoặc hóa chất độc hại. Biết cách xử lý các sản phẩm này có thể làm giảm nguy cơ chấn thương.

Trước khi Xảy ra Trường hợp Khẩn cấp về Hóa chất Gia dụng

alert - warning

Chỉ cất giữ hóa chất gia dụng ở những nơi trẻ em không thể lấy chúng.

Hóa chất gia dụng nguy hiểm có thể bao gồm:

 • Bình xịt (bao gồm keo xịt tóc và chất khử mùi)
 • Sơn móng tay và tẩy sơn móng tay
 • Sản phẩm làm sạch và đánh bóng đồ nội thất
 • Thuốc trừ sâu
 • Các sản phẩm ô tô (như chất chống đông hoặc dầu động cơ)
 • Các vật dụng khác (như pin, nhiệt kế thủy ngân và bóng đèn huỳnh quang)
 • Các sản phẩm dễ cháy (như dầu hỏa, dầu sưởi ấm gia đình, bình propan và chất lỏng bật lửa)
 • Vật tư hội thảo hoặc sơn (chẳng hạn như chất pha loãng sơn và nhựa thông)
 • Các sản phẩm làm vườn và cỏ (như thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu)

Cất trữ hóa chất gia dụng nguy hiểm một cách an toàn

Image
Illustration of a baby trying to get into a child-proofed cabinet under a sink.
 • Chỉ cất giữ hóa chất gia dụng ở những nơi trẻ em không thể lấy chúng. Khóa hoặc tủ chống trẻ em nghịch và khu vực cất giữ nếu quý vị có trẻ em trong nhà.
 • Giữ các sản phẩm có chứa vật liệu nguy hiểm trong hộp đựng ban đầu của chúng và không bao giờ bóc nhãn trừ khi hộp đựng bị ăn mòn. Các hộp đựng bị ăn mòn phải được đóng gói lại và dán nhãn rõ ràng.
 • Không bao giờ cất trữ các sản phẩm nguy hiểm trong hộp đựng thực phẩm.
 • Không bao giờ trộn lẫn hóa chất hoặc chất thải nguy hại trong gia đình với các sản phẩm khác. Một số hóa chất, chẳng hạn như thuốc tẩy clo và amoniac, có thể phản ứng, bốc cháy hoặc phát nổ.
 • Không bao giờ sử dụng keo xịt tóc, dung dịch tẩy rửa, sản phẩm sơn hoặc thuốc trừ sâu gần ngọn lửa
 • Dọn dẹp bất kỳ sự cố tràn hóa chất nào ngay lập tức. Để khói trong giẻ bay hơi ngoài trời, sau đó vứt bỏ giẻ bằng cách gói chúng trong một tờ báo và đặt chúng vào một túi nhựa kín trong thùng rác của quý vị.
 • Vứt bỏ các vật liệu nguy hiểm một cách chính xác.
alert - info

Lưu số kiểm soát chất độc quốc gia trong điện thoại di động của quý vị và dán nó bên cạnh điện thoại cố định trong nhà của quý vị: 800-222-1222.

Trong khi Xảy ra Trường hợp Khẩn cấp về Hóa chất Gia dụng

Image
Illustration of a dizzy man with irritated eyes.
 • Ra ngoài ngay lập tức nếu có nguy cơ cháy hoặc nổ.
 • Đi ngược chiều gió và tránh xa nơi cư trú để tránh hít phải khói độc.
 • Nhận biết và ứng phó với các triệu chứng ngộ độc chất độc:
  • Khó thở
  • Kích ứng mắt, da, cổ họng hoặc đường hô hấp
  • Thay đổi màu da
  • Đau đầu hoặc mờ mắt
  • Chóng mặt, vụng về hoặc thiếu sự phối hợp
  • Chuột rút hoặc tiêu chảy
 • Nếu ai đó đang có các triệu chứng ngộ độc hoặc đã tiếp xúc với hóa chất gia dụng, hãy gọi cho trung tâm kiểm soát chất độc quốc gia theo số 800-222-1222.
 • Làm theo hướng dẫn sơ cứu của tổng đài viên hoặc điều phối viên trường hợp khẩn cấp một cách cẩn thận. Lời khuyên sơ cứu được tìm thấy trên các hộp đựng có thể đã cũ hoặc không phù hợp. Không cho bất cứ thứ gì vào miệng trừ khi được chuyên gia y tế khuyên làm như vậy.

Sau khi Xảy ra Trường hợp Khẩn cấp về Hóa chất Gia dụng

Vứt bỏ quần áo có thể đã bị nhiễm bẩn. Một số hóa chất có thể không được rửa sạch hoàn toàn.

Last Updated: 02/17/2023

Return to top