U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a man's hands holding a credit card and a mobile phone with a laptop

An ninh Mạng

Tự bảo vệ bản thân

Trong Một Đợt Tấn công Mạng

Sau Một Đợt Tấn công Mạng

Các Nguồn trợ giúp Bổ sung

Tấn công mạng là các nỗ lực có dụng ý xấu để truy cập hoặc phá hoại một máy tính hay hệ thống mạng. Tấn công mạng có thể dẫn đến thiệt hại về tiền bạc hay trộm cắp thông tin cá nhân, tài chính và y tế. Các vụ tấn công này có thể làm hại uy tín và sự an toàn của quý vị.

An ninh mạng bao gồm việc ngăn chặn, phát hiện và phản ứng với các vụ tấn công mạng có thể có hiệu ứng quy mô lớn với các cá nhân, tổ chức, cộng đồng và quốc gia.

feature_mini img

Tấn công mạng có thể xảy ra theo nhiều cách, bao gồm:

 • Truy cập áy tính cá nhân, điện thoại di động, hệ thống chơi điện tử và các thiết bị nối internet và nối Bluetooth khác.
 • Làm hư hại an ninh tài chính của quý vị, bao gồm cả trộm cắp thông tin nhận dạng cá nhân.
 • Chặn việc quý vị truy cập hoặc xóa thông tin cá nhân và tài khoản của mình.
 • Làm phức tạp các dịch vụ tuyển dụng hay kinh doanh của quý vị.
 • Tác động đến giao thông và mạng lưới điện.

Bảo vệ Bản thân Chống lại Tấn công mạng

feature_mini img

Quý vị có thể tránh các nguy cơ trên mạng bằng việc thực hiện trước các biện pháp:

Image
An illustration of a computer with a password lock
 • Hạn chế thông tin cá nhân mà quý vị chia sẻ trực tuyến. Thay đổi các cài đặt riêng tư và không sử dụng các tính năng định vị.
 • Cập nhật các phần mềm và hệ điều hành.
 • Tạo các mật khẩu mạnh bằng việc sử dụng chữ viết hoa kết hợp với chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Sử dụng một trình quản lý mật khẩu và hai phương thức xác minh.
 • Để ý hoạt động đáng ngờ yêu cầu quý vị cung cấp ngay thứ gì đó, cung cấp một điều quá hấp dẫn đến đáng ngờ, hoặc cần thông tin cá nhân của quý vị. Nghĩ trước khi nhấp chuột. Khi nghi ngờ, KHÔNG nhấp chuột.
 • Bảo vệ nhà và/hoặc doanh nghiệp của quý vị bằng việc sử dụng kết nối Internet và mạng Wi-Fi bảo mật, và đổi mật khẩu thường xuyên.
 • Đừng chia sẻ mã PIN hoặc mật khẩu. Sử dụng thiết bị có ứng dụng quét sinh trắc khi có thể (ví dụ như nhận dạng vân tay hoặc khuôn mặt).
 • Kiểm tra bảng kê tài khoản và báo cáo tín dụng của quý vị thường xuyên.
 • Cẩn thận khi chia sẻ thông tin tài chính cá nhân, như tài khoản ngân hàng, Số An sinh Xã hội hoặc số thẻ tín dụng. Chỉ chia sẻ thông tin cá nhân trên các trang bảo mật bắt đầu với https://. Không sử dụng các trang có chứng nhận không hợp lệ. Dùng một Mạng Riêng tư Ảo (VPN) tạo kết nối an toàn hơn.
 • Dùng các giải pháp diệt virus và chống phần mềm xấu, và tường lửa để chặn các nguy cơ.
 • Sao lưu các tệp thường xuyên trong một tệp mã hóa hoặc thiết bị lưu trữ tệp được mã hóa.
 • Không nhấp vào các đường liên kết trong nội dung văn bản hoặc email từ người mà quý vị không biết. Những kẻ lừa đảo có thể tạo các đường liên kết giả đến các trang web.
 • Hãy nhớ là chính phủ sẽ không gọi điện, nhắn tin hay liên lạc với quý vị qua mạng xã hội về việc nợ tiền.
 • Xin lưu ý là những kẻ lừa đảo có thể tìm cách lợi dụng nỗi sợ về tài chính bằng cách gọi điện cho quý vị để đề nghị làm việc tại nhà, củng cố nợ và kế hoạch trả tiền vay nợ sinh viên.

Trong Một Đợt Tấn công Mạng

 • Kiểm tra sao kê thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng để phát hiện các khoản tính tiền mà quý vị không cho là của mình.
 • Kiểm tra báo cáo tín dụng để phát hiện bất kỳ tài khoản mới hoặc khoản vay nào mà quý vị không mở.
 • Cảnh giác trước các email và người dùng mạng xã hội yêu cầu thông tin cá nhân.
 • Nếu quý vị nhận thấy có hoạt động lạ, hãy hạn chế thiệt hại bằng cách thay tất cả các mật khẩu tài khoản internet của mình ngay.
 • Cân nhắc việc tắt thiết bị đã bị ảnh hưởng. Đưa thiết bị đi quét virus chuyên nghiệp và gỡ bỏ bất kỳ virus nào được tìm thấy. Hãy nhớ: Một công ty sẽ không gọi điện cho quý vị và đề nghị kiểm soát máy tính của quý vị để sửa nó. Đây là một trò lừa đảo thường gặp.
 • Báo cho quản trị viên mạng ở sở làm, trường học hay hệ thống khác biết chuyện đã xảy ra.
 • Quét an ninh thiết bị của quý vị để đảm bảo là hệ thống của quý vị không bị nhiễm virus hoặc chạy chậm hay không hiệu quả.
 • Nếu quý vị tìm thấy một vấn đề, hãy ngắt máy khỏi Internet và thực hiện khôi phục toàn bộ hệ thống.

Sau Một Đợt Tấn công Mạng

feature_mini img

Báo cho cơ quan chức năng của liên bang, tiểu bang, vàđịa phương biết nếu quý vị cho rằng quý vị là nạn nhân của một vụ tấn công mạng.

 • Liên lạc với ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và các công ty dịch vụ tài chính mà quý vị có tài khoản. Quý vị có thể cần tạm khóa các tài khoản đã bị tấn công. Đóng bất kỳ tài khoản tín dụng hay tài khoản được tính phí mà không được phép nào. Báo cáo rằng một người có thể đang sử dụng thông tin danh tính của quý vị.
 • Nộp báo cáo cho Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) nếu quý vị cho rằng một người đang sử dụng phi pháp số An sinh Xã hội của quý vị.
 • Nộp đơn khiếu nại cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3). Họ sẽ xem xét khiếu nại và chuyển khiếu nại tới cơ quan phù hợp.
 • Nộp báo cáo cho cảnh sát địa phương để có hồ sơ chính thức về vụ việc.
 • Báo cáo trộm cắp thông tin nhận dạng cá nhân cho Ủy ban Thương mại Liên bang.
 • Liên lạc với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) tại ftc.gov/complaint nếu quý vị nhận được tin nhắn từ bất kỳ ai nói rằng họ là đại diện của chính phủ.
 • Liên lạc với các cơ quan khác tùy vào thông tin nào bị mất cắp. Các ví dụ bao gồm liên lạc với:
  • Cơ quan An sinh Xã hội (800-269- 0271) nếu Số an sinh xã hội của quý vị bị mất cắp, hoặc
  • Cơ quan Quản lý Các Phương tiện Cơ giới nếu bằng lái xe của quý vị hay đăng ký xe của quý vị bị mất cắp.
 • Báo cáo tội phạm trực tuyến hay lừa đảo trực tuyến cho Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) Nhóm Công tác Tội phạm Điện tử hay Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet.

Các Nguồn trợ giúp Bổ sung

Last Updated: 12/12/2023

Return to top