U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Unlit street light at night

Mất Điện

Lời Khuyên Khi Mất Điện

Khi Mất Điện

Sau Khi Mất Điện

Nội dung Liên kết

Tình trạng mất điện kéo dài có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng và nền kinh tế. Mất điện là khi nguồn điện bị ngắt đột ngột.

Tình trạng mất điện có thể:

 • Làm gián đoạn việc liên lạc, nước và giao thông vận tải.
 • Đóng cửa các cơ sở kinh doanh bán lẻ, cửa hàng tạp hóa, trạm xăng,  ATM, ngân hàng và các dịch vụ khác.
 • Làm hỏng thực phẩm và nhiễm bẩn nước.
 • Cản trở việc sử dụng các thiết bị y tế.

Lời Khuyên Khi Mất Điện

Image
A man uses a flashlight to find an electricity socket in a power outage to unplug it.
 • Đóng tủ đông và tủ lạnh.
 • Sử dụng máy phát điện, nhưng CH ở ngoài trời và tránh xa các cửa sổ.
 • Không sử dụng bếp ga hoặc lò nướng để sưởi ấm trong nhà.
 • Ngắt kết nối các đồ dùng và thiết bị điện tử để tránh hư hỏng do điện tăng cường độ đột ngột.
 • Có các kế hoạch thay thế để bảo quản thuốc hoặc sử dụng các thiết bị y tế phụ thuộc vào điện.
 • Kiểm tra với các viên chức địa phương về các vị trí sưởi ấm và làm mát mở gần quý vị.

Cách bảo vệ bản thân khi mất điện

Đến một địa điểm cộng đồng có điện nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá lạnh.

Chun b cho Thi gian Mt Đin

Kiểm kê các thiết bị chạy bằng điện mà quý vị cần sử dụng. Dự phòng pin và các nguồn điện thay thế khác để đáp ứng nhu cầu của quý vị khi mất điện, chẳng hạn như bộ sạc di động hoặc pin dự phòng. Chuẩn bị đèn pin cho mọi thành viên trong gia đình. Xác định xem điện thoại nhà của quý vị có hoạt động khi mất điện hay không và thời lượng pin dự phòng sẽ kéo dài bao lâu.

Nm được các Nhu cu Y tế ca Quý v

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về kế hoạch mất điện đối với các thiết bị y tế chạy bằng điện và thuốc được bảo quản lạnh. Tìm hiểu thời gian bảo quản thuốc ở nhiệt độ cao hơn và nhận hướng dẫn cụ thể về bất kỳ loại thuốc nào quan trọng đối với tính mạng.

Ct tr Thc phm

Chuẩn bị đủ thực phẩm không dễ ôi thiu và nước uống. Đóng tủ đông và tủ lạnh. Tủ lạnh sẽ giữ lạnh thực phẩm trong khoảng bốn giờ. Một tủ đông đầy sẽ duy trì nhiệt độ trong khoảng 48 giờ. Sử dụng máy làm mát bằng đá nếu cần thiết. Theo dõi nhiệt độ bằng nhiệt kế. Vứt bỏ thức ăn nếu nhiệt độ từ 40 độ C trở lên.

S dng Thiết b Trong Thi gian Mt đin

Lắp đặt máy báo khí carbon monoxide có pin dự phòng ở các vị trí trung tâm trên mọi tầng của ngôi nhà của quý vị. Tránh ngộ độc carbon monoxide. Máy phát điện bếp cắm trại hoặc lò nướng than phải luôn được sử dụng ngoài trời và cách xa cửa sổ ít nhất 20 feet. Không bao giờ sử dụng bếp ga hoặc lò nướng để sưởi ấm trong nhà. Tắt hoặc ngắt kết nối các thiết bị gia dụng, công cụ hoặc thiết bị điện tử. Có thể xảy ra tình trạng tăng đột biến hoặc tăng áp nhất thời khi có điện trở lại có thể gây thiệt hại.

Dch bnh Coronavirus 2019 (COVID-19)

Đăng ký nhận các thông tin cập nhật qua email về coronavirus từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Kiểm tra với các viên chức địa phương của quý vị để biết địa điểm của các trung tâm làm mát hoặc làm ấm. Các địa điểm có thể đã thay đổi trong năm nay do đại dịch COVID-19. Cố gắng mang theo các vật dụng có thể giúp bảo vệ quý vị và những người khác trong trung tâm làm mát hoặc làm ấm khỏi COVID-19, chẳng hạn như hai khẩu trang cho mỗi người từ hai tuổi trở lên trong hộ gia đình, chất khử trùng tay với ít nhất 60% độ cồn và các vật liệu làm sạch Xem lại các nguyên tắc của Cơ quan CDC về “Đi tới Nơi Trú Ẩn Công Cộng Trong Thảm Họa trong Đại Dịch COVID-19.”

Khi CóĐiện Trở lại

Image
Illustration of food in an open refrigerator, showing some spoiled food, including eggs, cut vegetables and a pitcher of fluid.
 • Khi nghi ngờ, hãy bỏ nó đi! Vứt bỏ bất kỳ thực phẩm nào đã tiếp xúc với nhiệt độ từ 40 độ C trở lên trong hai giờ hoặc hơn, hoặc có mùi, màu sắc hoặc kết cấu bất thường. Hãy vứt bỏ thực phẩm đó.
 • Nếu mất điện hơn một ngày, hãy loại bỏ bất kỳ loại thuốc nào cần được bảo quản trong tủ lạnh, trừ khi nhãn thuốc có quy định khác. Tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị ngay lập tức để có nguồn tiếp liệu mới.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 01/19/2022

Return to top