Tháng Chuẩn bị Quốc gia

Trong Tháng Chín này, National Preparedness Month (Tháng Chuẩn bị Quốc gia hay NPM) sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch, với chủ đề bao quát “Không thể Dự tính Trước khi nào xảy ra Thảm họa. Nhưng quý vị thì có thể.”

Tất cả chúng ta nên hành động để chuẩn bị! Tất cả chúng ta có thể giúp những người sơ cứu trong cộng đồng bằng cách tập ứng phó trong trường hợp khẩn cấp và biết điều cần làm khi xảy ra thảm họa — ở nơi chúng ta sống, làm việc, và thăm viếng. Mục tiêu của NPM là tăng tổng số cá nhân, gia đình, và cộng đồng tham gia vào các hành động chuẩn bị cho thảm họa ở nhà, nơi làm việc, doanh nghiệp, trường học, và nơi thờ phụng.

Cách Sử dụng Bộ Tài liệu này

Bội Tài liệu để dùng trên mạng Xã hội của National Preparedness Month gồm có thông tin quảng bá và thông điệp nhắc nhở chuẩn bị để in ra hoặc chia sẻ trên các trang mạng xã hội trong suốt Tháng Chín và về sau. Quý vị có thể trực tiếp sao lại những thông điệp này hoặc soạn lại theo ý mình để truyền bá cho khán giả của mình.

Chủ đề Hàng tuần cho năm 2017

 • Tuần lễ 1:  Ngày 1-9 Tháng Chín                   Lập kế hoạch cho Bản thân, Gia đình, và Bạn bè
 • Tuần lễ 2:  Ngày 10-16 Tháng Chín               Lên kế hoạch giúp Láng giềng và Cộng đồng của Quý vị
 • Tuần lễ 3:  Ngày 17-23 Tháng Chín               Lập kế hoạch và Tập luyện
 • Tuần lễ 4:  Ngày 24-30 Tháng Chín               Hãy tham gia! Góp phần vào Mục tiêu Cao cả

Hashtag và Ký tự hình ảnh (Emoji)

 • #NatlPrep
 • #PlanAhead

Hình ảnh, Video, và Liên kết Liên quan

Hãy xem những gợi ý và ý kiến để khuyến khích việc chuẩn bị. Để các thông điệp được thu hút hơn, hãy kèm theo hình ảnh thích hợp với các phương tiện mạng xã hội cụ thể (ví dụ, Twitter, Facebook). 

Nội dung để dùng trên mạng Xã hội

Có thể dùng nội dung này gồm dưới 140 ký tự cho các kênh mạng xã hội. 

Tuần lễ 1:  Ngày 1-9 Tháng ChínLập Kế hoạch cho Bản thân, Gia đình, và Bạn bè

Nội dung để dùng trên mạng Xã hội

 • Không thể dự tính trước khi nào xảy ra thảm họa. Nhưng quý vị thì có thể. Lập kế hoạch ứng phó cho trường hợp khẩn cấp ngay hôm nay. www.ready.gov/vi/make-a-plan #PlanAhead #NatlPrep
 • Chuẩn bị cho gia đình trong trường hợp khẩn cấp chỉ đơn giản như một buổi trò chuyện trong lúc ăn tối.  Hãy bắt đầu với các hướng dẫn từ  www.ready.gov/vi/be-informed  #NatlPrep
 • Tải xuống ứng dụng nhắn tin tập thể để cả nhà có thể liên lạc với nhau trước khi, trong khi và sau khi xảy ra trường hợp khẩn cấp. #NatlPrep
 • Tập cách sơ tán với thú nuôi trong xe của quý vị, để chúng có thể thoải mái hơn nếu quý vị cần sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.
 • Không thể dự tính trước khi nào xảy ra thảm họa #PlanAhead, nhưng quý vị thì có thể.  Tải ứng dụng @fema cùng với cảnh báo thời tiết cho đến 5 địa điểm: www.fema.gov/mobile-app #NatlPrep
 • Hãy biết chắc rằng hợp đồng bảo hiểm của quý vị bao trả cho những gì trước khi trường hợp khẩn cấp xảy ra: www.fema.gov/national-flood-insurance-program #NatlPrep
 • Ghi danh để nhận các tin cảnh báo khẩn cấp địa phương trong vùng của quý vị bằng cách tìm kiếm trên mạng. #PlanAhead #NatlPrep

Tuần lễ 2:   Ngày 10-16 Tháng ChínLên kế hoạch Giúp Láng giềng và Cộng đồng

Nội dung để dùng trên Mạng Xã hội

 • Tham gia một chương trình #CERT địa phương là hình thức tuyệt vời để đóng góp cho xã hội. Tìm một nhóm hoạt động gần nơi quý vị và tình nguyện ngay hôm nay #volunteer today! www.ready.gov/cert #NatlPrep
 • Đừng chờ đến lúc xảy ra trường hợp khẩn cấp kế tiếp mới tham gia, hãy bắt đầu ngay hôm nay: www.ready.gov/citizen-corps #NatlPrep
 • Quý vị có biết? các chương trình huấn luyện trên mạng @fema sẽ giúp cộng đồng quý vị chuẩn bị.  Hãy học các chương trình này ngay hôm nay: http://bit.ly/29VKBfU #NatlPrep
 • Gần một nửa dân số Mỹ sẽ trông cậy vào sự giúp đỡ của láng giếng sau khi xảy ra thảm họa.  Hãy lập kế hoạch hôm nay: www.ready.gov/volunteer #NatlPrep
 • #PrepareAthon có thể giúp cộng đồng quý vị tìm những sinh hoạt để giúp quý vị và láng giềng được an toàn: www.ready.gov/prepare  #NatlPrep
 • Tổ chức một sự kiện để chuẩn bị #preparedness trong cộng đồng của quý vị. Lấy tài liệu hướng dẫn MIỄN PHÍ từ #PrepareAthon: http://bit.ly/29Kjc0Q #NatlPrep
 • Láng giềng có thể trông cậy vào quý vị trong lúc khẩn cấp.  Quý vị có sẵn sàng chưa:  http://bit.ly/29S1giS  #NatlPrep
 • Quý vị có biết phải làm gì khi xảy ra trường hợp khẩn cấp không? Tìm hiểu về 5 hành động chủ yếu quý vị có thể làm để cứu mạng cho đến khi nhân viên cứu hộ đến nơi #UntilHelpArrives tại đây: https://www.ready.gov/until-help-arrives #NatlPrep
 • DYK: Trong trường hợp khẩn cấp, có thể di chuyển nạn nhân bị thương khỏi nơi nguy hiểm.  Tìm hiểu về những gì quý vị có thể làm để trợ giúp cho đến khi nhân viên cứu hộ đến nơi #UntilHelpArrives tại đây: https://www.ready.gov/until-help-arrives #NatlPrep

Tuần lễ 3:  Ngày 17-23 Tháng ChínLập kế hoạch và Tập luyện

 • Hoàn tất các mẫu thuộc Bộ Tài liệu Tài chánh cho Trường hợp Khẩn cấp (EFFAK)
 • Để dành tiền để dùng cho trường hợp khẩn cấp
 • Tham gia buổi tập luyện khẩn cấp
 • Tìm hiểu cách tiếp cận các nguồn trợ giúp trong cộng đồng (ví dụ, nơi trú ẩn, cơ sở phát đồ ăn thiện nguyện)

Nội dung để dùng trên Mạng Xã hội

 • Quý vị nên để sẵn những giấy tờ quan trọng nào trong bộ tài liệu khẩn cấp? Bộ Tài liệu Tài chánh cho trường hợp Khẩn cấp giải thích về tất cả những giấy tờ này: https://go.usa.gov/xNhp6 #NatlPrep
 • Quý vị sẽ trả những hóa đơn của mình như thế nào khi xảy ra thảm họa? Không thể dự tính trước khi nào xảy ra thảm họa, nhưng quý vị thì có thểwww.ready.gov/financial-preparedness #NatlPrep
 • Để dành tiền để dùng cho trường hợp thảm họa. #PlanAhead #NatlPrep
 • Quý vị có biết cách tiếp cận các nguồn trợ giúp trong cộng đồng ở nơi quý vị sống không? Hãy tìm hiểu trên mạng ngay hôm nay. #NatlPrep
 • Sao chụp các giấy tờ quan trọng và lưu trữ dưới dạng điện tử trong đám mây hoặc một ứng dụng điện thoại di động an toàn phòng khi xảy ra thảm họa. #PlanAhead #NatlPrep
 • Trữ lượng thuốc tối thiểu đủ dùng trong một tuần lễ. #NatlPrep
 • Bảo hiểm lũ lụt phải chờ 30 ngày sau ngày ký hợp đồng mới có hiệu lực.  Hãy lập kế hoạch ngay bây giờ cho trường hợp lũ lụt www.ready.gov/vi/floods #PlanAhead #NatlPrep

Tuần lễ 4: Ngày 24-30 Tháng ChínHãy Tham gia! Góp phần vào Hoạt động Cao cả 

Nội dung để dùng trên Mạng Xã hội

 • Hãy tham gia và chia sẻ thông tin về việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp với cộng đồng của quý vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và nhiều hơn nữa: www.ready.gov/vi/be-informed #PlanAhead #NatlPrep
 • Hãy bảo đảm trường của quý vị đã sẵn sàng #ReadyCampus và chuẩn bị ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp. Hãy tham gia: www.ready.gov/campus #NatlPrep
 • Ghi danh để doanh nghiệp địa phương của quý vị tham gia hội thảo Ready Business (Doanh nghiệp Sẵn sàng). Không thể dự tính trước khi nào xảy ra thảm họa, nhưng quý vị thì có thể! www.ready.gov/vi/be-informed  #NatlPrep

Last Updated: 08/22/2017