U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

 a dog next to a pet supply kit

Chuẩn bị cho Thú nuôi của Quý vị trước Thảm họa

Thú nuôi của quý vị là một thành viên quan trọng trong gia đình quý vị, vì vậy chúng cần được đưa vào kế hoạch khẩn cấp của gia đình quý vị. Để chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ, hãy làm theo những lời khuyên sau khi lưu ý đến thú nuôi của quý vị:

 1. Lên kế hoạch.
 2. Tạo một bộ dụng cụ khẩn cấp.
 3. Luôn cập nhật thông tin thường xuyên.

Lên Kế hoạch

Nếu quý vị có sẵn kế hoạch cho bản thân và cho thú nuôi, quý vị sẽ gặp phải ít khó khăn, căng thẳng, và lo lắng hơn khi quý vị cần đưa ra quyết định trong tình huống khẩn cấp. Nếu các viên chức địa phương đề nghị quý vị sơ tán, điều đó có nghĩa là thú nuôi của quý vị cũng nên sơ tán. Nếu quý vị để lại thú nuôi, chúng có thể bị lạc, bị thương hoặc tệ hơn.

Những điều cần đưa vàotrong kế hoạch của quý vị:

 • Có một kế hoạch sơ tán cho thú nuôi của quý vị. Nhiều nơi trú ẩn công cộng và khách sạn không cho phép thú nuôi vào trong. Quý vị nên biết một nơi an toàn để đưa thú nuôi đến trước khi xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp.
 • Phát triển một hệ thống quan hệ bằng hữu. Lập kế hoạch với hàng xóm, bạn bè hoặc người thân để đảm bảo rằng có người chăm sóc hoặc sơ tán thú cưng của bạn nếu bạn không thể làm như vậy.
 • Cho thú cưng của quý vị gắn vi mạch. Đảm bảo luôn cập nhật địa chỉ và số điện thoại của quý vị, đồng thời bao gồm thông tin liên hệ cho một liên hệ khẩn cấp bên ngoài khu vực phạm vi trực tiếp của quý vị.
 • Liên hệ với văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương, nơi trú ẩn cho động vật hoặc văn phòng kiểm soát động vật để nhận thêm lời khuyên và thông tin nếu quý vị không chắc chắn về cách chăm sóc thú nuôi của mình trong trường hợp khẩn cấp.

Tạo một bộ dụng cụ cho thú nuôi của quý vị

Cũng giống như cách quý vị làm với bộ đồ dùng khẩn cấp cho gia đình, hãy suy nghĩ trước tiên về những thứ cơ bản giúp thú nuôi sống sót, chẳng hạn như thức ăn và nước uống. Chuẩn bị hai bộ dụng cụ, một bộ lớn hơn nếu quý vị trú ẩn tại chỗ và một bộ nhỏ hơn nếu quý vị cần phải sơ tán.  Đánh giá các bộ dụng cụ của quý vị thường xuyên để đảm bảo những đồ vật trong đó, đặc biệt là thức ăn và thuốc, được tươi mới.

Sau đây là một số vật dụng quý vị có lẽ nên đưa vào một bộ dụng cụ khẩn cấp cho vật nuôi của quý vị:

Image
illustration of a dog and an emergency supply kit for pets, which includes food, toys, medicine, food and a collar with a tag.
 • Thức ăn. Duy trì nguồn tiếp liệu thực phẩm đủ dùng trong vài ngày trong một hộp đựng kín khí, không thấm nước.
 • Nước. Lưu trữ một bát đựng nước và lượng nước đủ dùng trong vài ngày.
 • Thuốc. Giữ một lượng thuốc bổ sung mà vật nuôi của quý vị dùng trong một hộp đựng không thấm nước.
 • Bộ sơ cứu. Nói chuyện với bác sĩ thú y của quý vị về những điều phù hợp nhất cho nhu cầu y tế khẩn cấp của thú nuôi của quý vị.
 • Vòng cổ có thẻ ID và dây nịt hoặc dây xích. Bao gồm một dây xích dự phòng, vòng cổ và thẻ ID. Chuẩn bị sẵn bản sao thông tin đăng ký vật nuôi của quý vị và các thông tin liên quan khác trong một hộp đựng không thấm nước và luôn sẵn có bằng bản điện tử.
 • Túi du lịch, thùng chứa, hay lồng chắc chắn, lý tưởng nhất là một lồng cho mỗi thú nuôi.
 • Các vật dụng chải lông. Dầu gội, dầu xả cho thú nuôi và các vật dụng khác, trong trường hợp thú nuôi của quý vị cần tỉa tót.
 • Nhu cầu vệ sinh. Bao gồm vật liệu xử lý phân thú nuôi (pet litter) và hộp đựng chất thải (nếu phù hợp), giấy báo, khăn giấy, túi rác bằng nhựa và nước tẩy chlorine gia dụng để phục vụ nhu cầu vệ sinh cho thú nuôi.
 • Một bức hình chụp quý vị và thú nuôi cùng nhau. Nếu quý vị bị chia cắt với thú nuôi trong một tình huống khẩn cấp, một bức hình chụp quý vị và thú nuôi cùng nhau sẽ giúp quý vị chứng tỏ mình là chủ thú nuôi và cho phép những người khác giúp quý vị nhận dạng thú nuôi của quý vị.
 • Các vật dụng quen thuộc. Đặt các đồ chơi yêu thích, món ăn vặt yêu thích hay đồ trải chỗ ngủ cho thú nuôi trong bộ dụng cụ. Các vật dụng quen thuộc có thể giúp giảm căng thẳng cho thú nuôi của quý vị.

Lời khuyên cho các Động vật Lớn

alert - info

Nếu quý vị có vật nuôi như ngựa, dê hoặc lợn trong khu nhà mình, hãy nhớ chuẩn bị sẵn sàng trước khi xảy ra thảm họa.

Ngoài các lời khuyên ở trên:

 • Đảm bảo tất cả các động vật có một số hình thức nhận dạng.
 • Sơ tán các động vật sớm hơn, bất cứ khi nào có thể. Lập trước các tuyến đường chính và phụ.
 • Chuẩn bị sẵn phương tiện và khoang kéo cần thiết để vận chuyển và hỗ trợ mỗi loại động vật. Ngoài ra cũng bố trí sẵn sàng những người xử lý vật nuôi và lái xe có kinh nghiệm.
 • Đảm bảo những điểm tập kết có đủ thực phẩm, nước, dịch vụ chăm sóc thú y và thiết bị để xử lý.
 • Nếu không thể sơ tán, chủ động vật phải quyết định có nên di chuyển các động vật lớn tới một khu chuồng hay để cho chúng chạy tự do bên ngoài trời.

Hãy Luôn cập nhật Thông tin

Hãy chuẩn bị và luôn cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình hiện tại. Sau đây là một số cách quý vị có thể cập nhật thông tin thường xuyên:

 • Chú ý các cảnh báo khẩn cấp qua thiết bị di động để biết về những thông báo và cảnh báo do tiểu bang và viên chức an toàn công cộng địa phương gửi.
 • Lắng nghe các viên chức địa phương khi họ bảo quý vị sơ tán hoặc trú ẩn tại chỗ.
 • Tải xuống Ứng dụng của FEMA và nhận cảnh báo về thời tiết từ Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, cho tối đa năm địa điểm khác nhau, bất cứ đâu trong Hoa Kỳ.
 • Luôn mang thú nuôi vào trong nhà ngay khi có dấu hiệu đầu tiên hay có cảnh báo đầu tiên về một cơn bão hay thảm họa.

Nội dung Liên kết

Last Updated: 02/07/2023

Return to top