Hình ảnh một phụ nữ đang ngồi ở bàn cầm điện thoại thông minh cùng với hình ảnh minh họa một chiếc điện thoại đang tải dữ liệu lên đám mây lưu trữ.
Trên bàn của cô là máy tính xách tay có màn hình cho thấy Tin Thời Tiết, Hôm nay 28 độ C, có chút mây cùng với dự báo thời tiết cho cả tuần.
Main Content

Cập Nhật Thông Tin

Biết những gì thiên tai có thể ảnh hưởng đến khu vực của bạn, cách nhận cảnh báo khẩn cấp, và nơi bạn sẽ đi nếu bạn và gia đình cần phải di tản. Kiểm tra liên kết liên quan để tìm hiểu những điều cần làm trước, trong và sau mỗi loại khẩn cấp.