Giúp Đỡ Người Khác

Lòng từ bi và hảo tâm của người Mỹ được nhận thấy rõ nhất sau thảm họa. Mọi người đều muốn giúp đỡ. Đây là môt số hướng dẫn chung về việc giúp đỡ những người khác sau thảm họa:

 

Quyên Góp Tiền

Đóng góp tài chính cho tổ chức khắc phục thảm họa có uy tín là đóng góp hiệu quả nhất.

 • Cáchcần thiết nhất và hiệu quả nhất để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
 • Để cho các tổ chức tình nguyện viện trợ cho các nỗ lực ứng phó và khôi phục, chuyển thực phẩm và dịch vụ tới địa phương, và cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp về tài chính cho những người sống sót sau thảm họa để đáp ứng nhu cầu của họ.
 • Đóng góp tài chính cho tổ chức tình nguyện mà quý vị lựa chọn.
 • Nếu quý vị cần giúp đỡ trong việc quyết định quyên góp cho ai, trang web của Tổ Chức Tình Nguyện Quốc Gia Hoạt Động trong Thảm Họa có danh sách các tổ chức lợi nhuận lớn hoạt động trong công tác thảm họa hoặc quý vị có thể quyên góp thông qua Mạng Lưới Quản Lý Quyên Góp Quốc Gia.

Khi cộng đồng hỗ trợ các tổ chức tình nguyện này bằng các đóng góp về tài chính, các tổ chức này giúp đảm bảo việc vận chuyển an toàn các dịch vụ quan trọng tới những người có nhu cầu sau thảm họa.

 

Tình Nguyện Viên

Tình nguyện viên mặc áo đồng phục đến giúp đỡ dọn dẹp sau thảm họa.  Tình nguyện viên cùng các tổ chức tại địa phương trợ giúp các nạn nhân thảm họa.

Tình nguyện viên cùng với tổ chức có uy tín tham gia ứng phó và khôi phục thảm họa trước biến cố thảm họa tiếp theo.

 • Tình nguyện viên cùng tổ chức phi lợi nhuận và được đào tạo trước thảm họa tiếp theo để tìm kiếm cơ hội có ý nghĩa cho tình nguyện viên sau thảm họa.
 • Có rất nhiều tổ chức và các nhóm dựa trên nền tảng niềm tin trong cộng đồng của quý vị có các chương trình cho thảm họa và cần tình nguyện viên
 • Các nhóm này cung cấp một loạt các dịch vụ sau thảm họa:www.nvoad.orgwww.serve.govwww.citizencorps.govwww.helpindisaster.orgwww.networkforgood.org

Sự hào phóng và lòng tốt của mọi người trên khắp cả nước giúp ích rất nhiều để cho cộng đồng khôi phục từ các hậu quả bi thảm của thảm họa.

 

Quyên Góp Hàng Hóa

Tình nguyện viên sắp xếp các mặt hàng thực phẩm không bị hư hỏng được quyên góp. Hãy học cách để quý vị có thể giúp những người khác hiệu quả sau thảm họa.Xác nhận những gì cần thiết TRƯỚC KHI hành động!

 • Quyên góp hàng bằng hiện vật mà các tổ chức có uy tín yêu cầu hoặc có nhu cầu cụ thể.
 • Hàng hoá không được yêu cầu quyên góp như quần áo cũ, đồ gia dụng linh tinh, và các loại thực phẩm hỗn hợp hoặc dễ hư hỏng đòi hỏi cơ quan trợ giúp phải tách riêng các nguồn hàng có giá trị khỏi dịch vụ cung cấp để sắp xếp, vận chuyển, đóng gói, lưu trữ, và phân phối các mặt hàng mà có thể không đáp ứng nhu cầu của những người sống sót sau thảm họa.
 • Xác nhận nhu cầu bằng cách liên hệ với tổ chức tình nguyện mà quý vị chọn trước khi bắt đầu thu gom.
 • Nếu quý vị có một lượng hàng hóa để cung cấp hay một loại mặt hàng để quyên góp, và quý vị cần sự trợ giúp để quyết định gửi cho tổ chức nào, thì quý vị có thể quyên góp thông qua Mạng Lưới Quản Lý Quyên Góp Quốc Gia.

Mọi người đều phải sơ tán khi nghe thấy tin báo rằng thảm họa đã tấn công vào cộng đồng. Bằng việc học cách tốt nhất để quyên góp và làm tình nguyện, tất cả chúng ta đều có thể tạo ra khác biệt lớn đối với cuộc sống của những người bị ảnh hưởng.

Last Updated: 10/11/2016