U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Couple putting their dog in the back of an SUV with go bags

Đảm bảo An toàn cho Ô-tô

Lên kế hoạch cho các chuyến đi dài một cách chu đáo và nghe radio hoặc TV để cập nhật dự báo thời tiết và tình trạng đường xá. Khi thời tiết xấu chỉ lái xe nếu thực sự cần thiết.

Bộđồ Khẩn cấp cho Ô-tô

Trong trường hợp quý vị bị mắc kẹt, hãy luôn có bộ vật tư khẩn cấp trong ô-tô của mình cùng với các phụ kiện xe hơi sau:

Image
car kit in the back of an suv that includes sand, a blanket, a first aid kit, reflective triangle, phone charger and ice scraper.
 • Cáp sạc
 • Pháo sáng hoặc biển cảnh báo tam giác
 • Dụng cụ cạo băng
 • Bộ sạc điện thoại trên ô-tô
 • Chăn mền
 • Bản đồ
 • Cát hoặc sỉ (để lốp bám đường tốt hơn)

Chuẩn bị cho Ô-tô trong Trường hợp Khẩn cấp

Kiểm tra cơ khí những thứ sau trên ô-tô trước tình huống khẩn cấp:

 • Mức dung dịch chống đông
 • Hệ thống đánh lửa và ắc-quy
 • Phanh
 • Hệ thống ống xả
 • Bộ lọc nhiên liệu và không khí
 • Lò sưởi và rã đông
 • Đèn và đèn nháy cảnh báo nguy hiểm
 • Dầu
 • Bộ điều nhiệt
 • Thiết bị gạt nước kính chắn gió và mức nước rửa kính

Lời khuyên Đảm bảo An toàn cho Ô-tô

 • Luôn đổ đầy bình xăng phòng trường hợp sơ tán hoặc mất điện. Bình xăng đầy cũng sẽ giữ cho ống nhiên liệu không bị đóng băng.
 • Lắp lốp xe đi mùa đông và đảm bảo chúng có đủ gai lốp, hoặc dây xích hay đinh tán cần thiết phù hợp với khu vực địa phương của quý vị.
 • Không lái xe qua các khu vực ngập nước. Nước ngập 6 inch có thể khiến xe mất kiểm soát hoặc có thể chết máy. Một foot nước có thể cuốn trôi nhiều ô-tô.
 • Cảnh giác với các khu vực nước lũ đã rút. Đường có thể đã yếu đi và có thể sụp đổ dưới sức nặng của ô-tô.
 • Nếu đường dây điện rơi vào ô-tô, quý vị có nguy cơ bị điện giật. Hãy ở nguyên bên trong cho đến khi có người được đào tạo gỡ bỏ dây.
 • Nếu cảm thấy khó kiểm soát xe, hãy tấp vào lề, dừng xe và cài phanh tay.
 • Nếu tình huống khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của đường xá, hãy tránh các cây cầu, cầu vượt, đường dây điện, biển báo và các mối nguy hiểm khác.

Last Updated: 01/03/2024

Return to top