U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Lập một Bộ Dụng cụ

feature_standalone img

Chuẩn bị sẵn sàng cho một tình huống khẩn cấp không chỉ là việc được an toàn trong một cơn bão hay một thảm họa. Mà đó còn là cách để được thoải mái, sạch sẽ, đủ ăn, và khỏe mạnh sau đó — khi một cơn bão hay thảm họa có thể khiến cho điện bị ngắt.

Nếu bị mất điện, quý vị sẽ ăn bằng cách nào? Tủ lạnh sẽ không giữ lạnh thức ăn của quý vị. Lò vi sóng không thể hâm nóng mọi thứ. Quý vị có thể không lấy được nước sạch từ vòi của mình. Làm thế nào để quý vị biết nếu nó là an toàn để chơi bên ngoài? Không phải từ TV hoặc máy tính của quý vị!

Nếu bị mất điện, quý vị có lẽ không thể đến cửa hàng hay ngân hàng. Chuẩn bị sẵn sàng có nghĩa là có thức ăn, nước uống, tiền mặt, và các vật dụng khác đủ dùng cho ít nhất ba ngày và có thể lâu hơn nếu quý vị ở khu vực hẻo lánh hoặc khó tiếp cận.  

feature_mini img

Chơi Trò chơi Lập một Bộ Dụng cụ

Quý vị đang thực hiện một nhiệm vụ--tìm thứ quý vị cần và chế tạo một bộ dụng cụ khẩn cấp! Quý vị có chọn các vật dụng chính xác không?

Chơi Ngay

Những vật dụng nào cần có trong bộ dụng cụ của quý vị?

Hãy nhớ rằng bộ dụng cụ của quý vị sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của bản thân quý vị. Sau khi quý vị đã xem xét các vật dụng cơ bản, hãy xem xét những nhu cầu riêng biệt mà gia đình quý vị có thể có, chẳng hạn như các đồ dùng cho vật nuôi hoặc người cao tuổi. Sử dụng danh sách dưới đây để bắt đầu:  

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Nước—ít nhất một gallon mỗi người, mỗi ngày
 • Thực phẩm không dễ hỏng (chẳng hạn như trái cây sấy khô, bơ đậu phộng hoặc thanh năng lượng)
 • Bộ sơ cứu
 • Tiền mặt
 • Thuốc theo toa
 • Pin dự phòng hoặc nguồn điện thay thế
 • Diêm trong hộp đựng không thấm nước (để người lớn giúp)
 • Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng
 • Đĩa giấy, cốc nhựa và đồ dùng, khăn giấy
 • Radio chạy bằng pin hoặc quay tay
 • Túi ngủ hoặc chăn ấm cho mỗi người
 • Đèn pin
 • Còi để thổi cầu cứu
 • Dụng cụ mở hộp (thủ công)
 • Bản đồ địa phương
 • Đồ dùng cho vật nuôi và dịch vụ cho vật nuôi
 • Đồ dùng cho em bé (sữa công thức, tã, v.v.)
 • Thêm cặp kính mắt

Các Nguồn trợ giúp Có thể Tải xuống  

Tìm danh sách kiểm tra có thể in được và bắt đầu lập bộ dụng cụ của quý vị ngay hôm nay.

Danh sách Kiểm tra Khẩn cấp (Trẻ em)

PDF Link Icon

Danh sách Kiểm tra Khẩn cấp (Cha mẹ)

PDF Link Icon

Last Updated: 12/12/2023

Return to top