U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A child's hands playing with the prepare with pedro game

Chuẩn bị cùng Pedro

Pedro là một chú chim cánh cụt thích tìm hiểu về cách chuẩn bị sẵn sàng và hành động trong trường hợp khẩn cấp để giữ an toàn. Anh ấy đến thăm bạn bè trên khắp Hoa Kỳ và tìm hiểu về các mối nguy hiểm tại địa phương trong khu vực của họ như động đất, lốc xoáy, bão và những thảm họa khác! 

Sách Hoạt động Chuẩn bị Sẵn sàng cho Thảm họa

Image
Prepare with Pedro

Chuẩn bị cùng Pedro là một chương trình chuẩn bị miễn phí dành cho thanh thiếu niên do Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tạo ra và chúng tôi tự hào được hợp tác với họ để cung cấp Chuẩn bị cùng Pedro: Sách Hoạt động Chuẩn bị Sẵn sàng cho Thảm họa. Nguồn trợ giúp này được thiết kế để dạy trẻ nhỏ và gia đình của chúng cách giữ an toàn trong các thảm họa và trường hợp khẩn cấp thông qua các hoạt động vui nhộn như trò chơi ô chữ, tô màu, trò chơi ghép hình, v.v.!

Sách hoạt động có sẵn để tải xuống kỹ thuật số bằng sáu ngôn ngữ khác nhau và có sẵn để đặt hàng bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha miễn phí từ kho hàng của FEMA.

Sắp có Thêm Nguồn trợ giúp

Chúng tôi rất vui mừng mang đến cho Quý vị các Nguồn trợ giúp về Chuẩn bị cùng Pedro bổ sung trong tương lai! Trong thời gian chờ đợi, vui lòng truy cập redcross.org/pedro để biết thêm sách truyện Chuẩn bị cùng  Pedro có sẵn để tải xuống kỹ thuật số.

Tải xuống Sách Hoạt động

Quý vị quan tâm đến việc đặt hàng các bản sao miễn phí?

Các bản in miễn phí có sẵn thông qua Kho Ấn phẩm của FEMA. Để đặt các ấn phẩm miễn phí, hãy truy cập nền tảng đặt hàng trực tuyến để biết các tài liệu chuẩn bị sẵn sàng. Quý vị cũng có thể gọi để được hỗ trợ.

Đặt hàng từ Kho

External Link Arrow
Liên hệThông tin
Call:1-800-480-2520
Email: FEMApubs@GPO.gov
Thư bưu điện:FEMA Distribution Center
c/o Pueblo Distribution Center
Attn: Receiving
Pueblo, CO 81001

Mã số Xuất bản:

  • Chuẩn bị cùng Pedro: P-2005
  • Prepárate Con Pedro (Spanish): P-2035
  • 与佩德罗一起做好准备 (Simplified Chinese): P-2087
  • Chuẩn bị cùng Pedro (Tiếng Việt): P-2089

Last Updated: 12/12/2023

Return to top