U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

A girl with down syndrome sits on the couch with her mother and brother.

Người Khuyết tật

Cập nhật Thông tin

Lên Kế hoạch

Tạo Một Bộ Dụng cụ

mẹo nhiệt cho người khuyết tật

Nội dung Liên kết

Tình trạng khuyết tật giao thoa với mọi nhóm nhân khẩu học—có những người khuyết tật ở mọi lứa tuổi, chủng tộc, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia. Và, tình trạng khuyết tật có thể tác động đến một người theo nhiều cách khác nhau—cả hữu hình và vô hình. Đối với người khuyết tật và gia đình họ, điều quan trọng là phải xem xét hoàn cảnh cá nhân và nhu cầu để chuẩn bị hiệu quả cho các trường hợp khẩn cấp và thảm họa. 

Cập nhật Thông tin

Lên Kế hoạch

Trong trường hợp xảy ra thảm họa, quý vị có thể tự mình vượt qua trong vài ngày không? Sau thảm họa, quý vị có thể không được tiếp cận cơ sở y tế hoặc thậm chí là nhà thuốc. Điều quan trọng là phải lập kế hoạch cho các nhu cầu hàng ngày của quý vị và biết quý vị sẽ làm gì nếu chúng trở nên hạn chế hoặc không có sẵn. Các bước lập kế hoạch bổ sung bao gồm:

Image
Illustration of a boy in a wheelchair and his grandmother making an emergency supply kit.
 • Tạo một mạng lưới hỗ trợ gồm những người có thể giúp đỡ quý vị trong thảm họa. Giữ danh sách liên hệ trong hộp kín nước trong bộ dụng cụ khẩn cấp hoặc trên thiết bị điện tử của quý vị.
 • Thông báo cho mạng lưới hỗ trợ của quý vị nơi quý vị cất giữ các vật dụng khẩn cấp. Quý vị có thể cân nhắc việc đưa chìa khóa nhà hoặc căn hộ của mình cho một thành viên đáng tin cậy.
 • Lên kế hoạch trước cho phương tiện giao thông dễ tiếp cận mà quý vị có thể cần để sơ tán hoặc di chuyển trong hoặc sau thảm họa. Kiểm tra với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển địa phương cũng như với cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của quý vị để xác định các tùy chọn phù hợp có thể tiếp cận.
 • Nhiều cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố và quận duy trì đăng ký tự nguyện cho người khuyết tật tự xác định danh tính để nhận hỗ trợ có mục tiêu trong trường hợp khẩn cấp và thảm họa. Liên hệ với văn phòng quản lý khẩn cấp địa phương của quý vị để tìm hiểu thêm.
 • Nếu quý vị đang lọc máu hoặc điều trị y tế duy trì sự sống khác, hãy biết vị trí và sự sẵn có của nhiều hơn một cơ sở có thể giúp quý vị.
 • Nếu quý vị sử dụng thiết bị y tế trong nhà cần có điện, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về những gì quý vị có thể làm để duy trì hoạt động của thiết bị khi mất điện. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp điện đưa quý vị vào danh sách khôi phục điện ưu tiên.
 • Khoảng một nửa dân số Mỹ dùng thuốc kê toa mỗi ngày. Trường hợp khẩn cấp có thể khiến họ khó mua thêm thuốc kê toa hoặc tìm một nhà thuốc mở cửa. Sắp xếp và bảo vệ các thuốc kê toa, thuốc không kê toa và vitamin của quý vị để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.
 • Đeo thẻ/vòng đeo tay cảnh báo y tế Đồng thời thêm thông tin y tế thích hợp vào các thiết bị điện tử của quý vị.
 • Nếu quý vị gặp khiếm khuyết về giao tiếp, hãy cân nhắc mang theo thẻ in hoặc lưu trữ thông tin trên thiết bị của quý vị để thông báo cho những người ứng phó đầu tiên và những người khác cách liên lạc với quý vị.
 • Nếu quý vị sử dụng các công nghệ hỗ trợ, hãy lập kế hoạch cách quý vị sẽ sơ tán cùng với các thiết bị hoặc cách quý vị sẽ thay thế thiết bị nếu bị mất hoặc bị phá hủy. 
 • Tìm và truy cập hồ sơ sức khỏe điện tử của quý vị từ nhiều nguồn khác nhau bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. 
 • Lập kế hoạch cho trẻ em và người lớn có thể gặp khó khăn trong môi trường xa lạ hoặc hỗn loạn. Xem xét dịch vụ hoặc hỗ trợ động vật hoặc thú nuôi của quý vị và lập kế hoạch cho thực phẩm, nước và nguồn cung cấp. Nếu cần sơ tán, quý vị cần biết nơi trú ẩn của mình có cho phép nuôi thú nuôi hay không, vì một số nơi trú ẩn chỉ cho phép động vật phục vụ hoặc hỗ trợ.
 • Giữ một danh sách các cơ sở y tế gần nhất, bệnh viện địa phương và phương tiện giao thông gần nhất.

Nhận Quyền lợi của Quý vị bằng Phương thức Điện tử

Một thảm họa có thể làm gián đoạn dịch vụ thư tín trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Nếu quý vị phụ thuộc vào An sinh xã hội hoặc các phúc lợi thông thường khác, chuyển sang thanh toán điện tử là một cách dễ dàng để bảo vệ tài chính của quý vị trước khi thảm họa xảy ra. Nó cũng loại bỏ nguy cơ séc bị đánh cắp. Bộ Tài chính Hoa Kỳ khuyến nghị hai cách an toàn hơn để nhận trợ cấp liên bang:

 • Gửi tiền trực tiếp vào tài khoản séc hoặc tài khoản tiết kiệm. Nếu quý vị nhận trợ cấp liên bang, quý vị có thể đăng ký bằng cách gọi 800-333-1795 hoặc đăng ký trực tuyến.
 • Thẻ ghi nợ trả trước Direct Express® được thiết kế như một giải pháp thay thế an toàn và dễ dàng cho séc giấy. Gọi số điện thoại miễn phí 877-212-9991 hoặc đăng ký trực tuyến.

Tạo Một Bộ Dụng cụ

Ngoài những vật dụng sinh tồn cơ bản, bộ dụng cụ khẩn cấp nên có các vật dụng đáp ứng nhu cầu cá nhân của quý vị trong các trường hợp khẩn cấp khác nhau. Cân nhắc những vật dụng quý vị sử dụng hàng ngày và những vật dụng nào quý vị có thể cần bổ sung vào bộ dụng cụ của mình.

Lời khuyên dùng Thuốc

 • Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị về cách quý vị có thể tạo nguồn cung cấp thuốc khẩn cấp.
 • Giữ một danh sách các loại thuốc kê toa của quý vị. Bao gồm thông tin về chẩn đoán, liều lượng, tần suất, nhu cầu cung cấp y tế và dị ứng của quý vị.
 • Dự trữ thêm các loại thuốc không kê toa, như thuốc giảm đau và hạ sốt, thuốc kháng histamine và thuốc chống tiêu chảy.
 • Chuẩn bị sẵn máy làm lạnh và túi đá hóa học để làm lạnh các loại thuốc cần bảo quản lạnh.

Lời khuyên dành cho những Người bị Điếc hoặc Khiếm thính

 • Radio thời tiết (có hiển thị văn bản và cảnh báo nhấp nháy)
 • Pin máy trợ thính bổ sung
 • Giấy bút (trong trường hợp phải giao tiếp với người không biết ngôn ngữ ký hiệu)
 • Đèn lồng hoạt động bằng pin để có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu hoặc đọc khẩu hình môi, đặc biệt là khi mất điện và trời tối.

Lời khuyên cho những Người bị Mù hoặc Có Thị lực Kém

 • Đánh dấu các nguồn cung cấp khẩn cấp bằng nhãn chữ nổi hoặc bản chữ in lớn. Giữ một danh sách các vật dụng khẩn cấp của quý vị và nơi quý vị đã mua chúng trên một ổ đĩa flash di động hoặc tạo một tệp âm thanh được lưu giữ ở một nơi an toàn mà quý vị có thể tiếp cận.
 • Giữ các thiết bị liên lạc cho các nhu cầu cụ thể của quý vị, chẳng hạn như thiết bị liên lạc bằng chữ nổi hoặc thiết bị liên lạc dành cho người điếc-mù như một phần trong bộ tiếp liệu khẩn cấp của quý vị.

Lời khuyên dành cho Người bị Khiếm khuyết về Khả năng Nói

 • Nếu quý vị sử dụng thiết bị liên lạc tăng cường hoặc các công nghệ hỗ trợ khác, hãy lên kế hoạch cách quý vị sẽ sơ tán cùng với thiết bị hoặc cách quý vị sẽ thay thế thiết bị nếu thiết bị bị mất hoặc bị phá hủy. Lưu giữ thông tin về mẫu mã và ghi chú nguồn gốc của thiết bị (Medicaid, Medicare, bảo hiểm tư nhân, v.v.).
 • Lập kế hoạch về cách quý vị sẽ giao tiếp với những người khác nếu thiết bị của quý vị không hoạt động, bao gồm cả thẻ nhiều lớp có cụm từ và/hoặc chữ tượng hình.

Những Người Khuyết Tật Trí Tuệ hoặc Phát Triển

 • Giữ cho các thiết bị điện tử cầm tay được sạc đầy và tải các video và hoạt động.
 • Mua bộ sạc dự phòng cho các thiết bị điện tử và luôn sạc chúng.
 • Bao gồm các tấm trải giường và dây bện hoặc một chiếc lều nhỏ (để giảm kích thích thị giác trong một căn phòng ồn ào hoặc để mang lại sự riêng tư tức thời).
 • Hãy xem xét một cặp tai nghe khử tiếng ồn để giảm kích thích thính giác.
 • Có sẵn đồ ăn nhẹ thoải mái.

Lời khuyên dành cho Người Khuyết tật Vận động

 • Nếu quý vị sử dụng xe lăn điện, hãy chuẩn bị sẵn một chiếc ghế nhẹ bằng tay để dự phòng nếu có thể.
 • Chỉ cho người khác cách lắp ráp, tháo rời và vận hành xe lăn của quý vị.
 • Mua thêm pin cho xe lăn điện hoặc các thiết bị công nghệ hỗ trợ hoặc y tế chạy bằng pin khác. Nếu quý vị không thể mua pin dự phòng, hãy tìm hiểu những cơ quan, tổ chức hoặc nhóm từ thiện tại địa phương có thể giúp quý vị mua pin. Luôn sạc pin dự phòng.
 • Cân nhắc việc giữ một bộ dụng cụ vá hoặc hộp chất bịt kín dành cho lốp bị xẹp và/hoặc săm phụ nếu xe lăn hoặc scooter không chống thủng.
 • Giữ một thiết bị di động bổ sung như gậy hoặc khung tập đi nếu quý vị sử dụng.
 • Giữ một máy bơm không khí di động cho lốp xe lăn.
 • Nếu quý vị sử dụng đệm ngồi để bảo vệ da hoặc giữ thăng bằng và quý vị phải sơ tán, hãy cân nhắc chuẩn bị thêm một đệm ngồi.
 • Liên lạc với những người hàng xóm có thể hỗ trợ quý vị nếu quý vị cần sơ tán khỏi tòa nhà.

Lời khuyên cho Những người Mắc bệnh Alzheimer và Chứng Sa sút Trí tuệ Liên quan

 • Đừng để người đó một mình. Ngay cả những người không có xu hướng đi lang thang cũng có thể làm như vậy trong những môi trường hoặc tình huống xa lạ.
 • Nếu sơ tán, hãy giúp kiểm soát sự thay đổi của môi trường bằng cách mang theo gối và chăn hoặc các vật dụng thoải mái khác mà họ có thể cầm vào.
 • Khi ở nơi trú ẩn, cố gắng tránh xa lối thoát hiểm và chọn một góc yên tĩnh.
 • Nếu có một đợt kích động, hãy ứng phó với những cảm xúc được thể hiện. Ví dụ, nói “Bạn đang sợ hãi và muốn về nhà. Điều đó hoàn toàn là bình thường. Tôi ở ngay đây với bạn.”

Các Khoản mục Bổ sung

 • Cung cấp thuốc kê toa trong vài ngày
 • Một danh sách tất cả các loại thuốc, liều lượng và bất kỳ dị ứng nào
 • Kính mắt, kính áp tròng bổ sung máy trợ thính và pin
 • Một nguồn cung cấp oxy dự phòng
 • Danh sách kiểu dáng và số sê-ri của thiết bị y tế (bao gồm các hướng dẫn đặc biệt để vận hành thiết bị của quý vị nếu cần)
 • Bản sao thẻ bảo hiểm và thẻ Medicare
 • Thông tin liên lạc của bác sĩ, người thân hoặc bạn bè, những người sẽ được thông báo nếu quý vị bị thương
 • Thức ăn cho thú nuôi, nước uống bổ sung, vòng đeo cổ có thẻ ID, hồ sơ y tế và các vật dụng khác cho động vật hỗ trợ hoặc phục vụ của quý vị

Những người Đang sống trong Tình hình Thời tiết Nắng nóng Khắc nghiệt

Những người khuyết tật, những người có nhu cầu tiếp cận và hoạt động chức năng và người cao niên có thể có nguy cơ cao hơn trong tình hình thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Ví dụ:

 • Những người bị chấn thương tủy sống có nguy cơ mắc bệnh cao hơn khi thời tiết nắng nóng khắc nghiệtvì họ không thể làm mát cơ thể bằng cách đổ mồ hôi.
 • Những người có tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, bao gồm cả chứng tâm thần phân liệt, có nguy cơ mắc bệnh vì các thuốc mà họ dùng có thể cản trở khả năng cơ thể tự điều chỉnh làm để giảm nhiệt độ.
 • Những người có vấn đề nhận thức, khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển, bao gồm những người mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí, có nguy cơ mắc bệnh vì họ có thể gặp khó khăn trong việc hiểu và giải thích về ảnh hưởng của thời tiết nóng ảnh hưởng đến họ ra sao. Điều này có thể ngăn họ thực hiện các hành động bảo vệ. Điều quan trọng cần biết là khả năng nhận thức và biểu đạt sự không thoải mái về tình trạng sức khoẻ của người bệnh có thể khác nhau tùy theo từng giai đoạn của bệnh hoặc chứng mất trí.

Điều quan trọng là phải lập kế hoạch từ trước, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, có sự trợ giúp vànhận biết các dấu hiệu khi tiếp xúc với thời tiết nóng.  Hãy ghi nhớ những lời khuyên sau khi tình hình thời tiết nắng nóng khắc nghiệt:

 • Nếu quý vị có mạng lưới những người có thể hỗ trợ - người chăm sóc, gia đình và bạn bè - hãy nhờ họ giúp theo dõi và giải quyết các nhu cầu của quý vị liên quan đến thời tiết nắng nóng; đề nghị họ kiểm tra với quý vị thường xuyên để đảm bảo quý vị được an toàn và khỏe mạnh.
 • Đọc các tác dụng phụ của thuốc và trao đổi với bác sĩ về việc tiếp xúc  với thời tiết nắng nóng sẽ tương tác các loại thuốc đó ra sao.
 • Tắm nước mát, ngâm bồn hoặc tắm bằng miếng bọt biển để làm mát cơ thể nếu quý vị bị kiệt sức vì nóng hoặc bị say nắng.
 • Yêu cầu công ty năng lượng tại địa phương của quý vị ưu tiên kết nối trường hợp mất điện do cần khôi phục lại nguồn điện để duy trì sự sống cho một người nào đó trong nhà.
 • Theo dõi các thông tin cảnh báo về tình trạng khẩn cập và thời tiết địa phương của quý vị.
 • Chuẩn bị kế hoạch bao gồm nơi có bóng râm, cung cấp đủ nước, chống nắng và hạn chế thời gian tiếp xúc nếu quý vị định đi ra ngoài.
 • Xác định những nơi trú ẩn làm mát, những địa điểm có khả năng có máy điều hòa không khí hoặc liên hệ với các trung tâm làm mát để đảm bảo trước những biện pháp hỗ trợ đặc biệt cần thiết. Kế hoạch này có thể bao gồm việc xác định một người nào đó trong mạng lưới hỗ trợ của quý vị có máy điều hòa không khí.
 • Điều phối dịch vụ vận chuyển đưa đón đến các địa điểm làm mát.
 • Những người có các nhu cầu về y tế mà không thể được hỗ trợ tại nơi tạm trú làm mát thông thường có thể phải liên hệ với các bệnh viện hoặc viện dưỡng lão tại địa phương để lập kế hoạch dự phòng nếu họ không thể ở nhà.

Nội dung Liên kết

Video (có phụ đề mở và ASL)

Chuẩn bị Sẵn sàng cho Thảm họa Cá nhân

Chúng ta Chuẩn bị Sẵn sàng Mỗi ngày

Last Updated: 09/05/2023

Return to top