U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

firefighter fighting a wildfire

Cháy rừng

Những thuật ngữ Cần biết

Tôi có Nguy cơ Không?

Tôi Có thể Làm gì?

Tìm Hiểu Thêm

Cháy rừng là một đám cháy bùng cháy ngoài tầm kiểm soát trong một khu vực tự nhiên, chẳng hạn như rừng, đồng cỏ hoặc thảo nguyên. Cháy rừng có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân tự nhiên, chẳng hạn như sét đánh, nhưng chúng thường do con người gây ra, chẳng hạn như những người cắm trại hoặc người đi bộ đường dài không dập lửa trại đúng cách. Cháy rừng lan một cách nhanh chóng, đốt cháy bụi rậm, cây cối và nhà cửa trên đường đi của nó. Chúng cũng có thể ảnh hưởng đến các tài nguyên thiên nhiên (như đất, động vật, rừng), phá hủy nhà cửa và khiến cuộc sống của con người gặp nguy hiểm.

Những thuật ngữ Cần biết!

Sơ tán - Rời khỏi khu vực đã được tuyên bố là không an toàn.

Bình Chữa cháy  - Một thiết bị phòng cháy chữa cháy phun bọt và được sử dụng để giúp dập tắt các đám cháy nhỏ.

Cảnh báo Cờ Đỏ - Còn được gọi là Cảnh báo Thời tiết Hỏa hoạn, đây là cảnh báo khi có nguy cơ hỏa hoạn do các kiểu thời tiết.

Thông báo Sơ tán - Thông báo sơ tán cho quý vị biết rằng có đám cháy ở gần đó và điều quan trọng—hoặc bắt buộc—phải rời khỏi khu vực.

Theo dõi Thời tiết Hỏa hoạn - Thông báo cho biết các điều kiện thời tiết hỏa hoạn nguy hiểm có thể xảy ra trong vòng 12 đến 72 giờ tới.

Báo động Khói - Cảm biến gắn trên trần nhà phát ra âm thanh báo động khi cảm thấy có khói.

Tôi có Nguy cơ Không?

feature_mini img

Cháy rừng có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Khả năng xảy ra cháy rừng cao hơn khi trời ít mưa hoặc không có mưa. Điều này làm cho bụi rậm, cỏ và cây khô và dễ cháy hơn. Gió lớn có thể làm cháy rừng lan rộng. Cộng đồng của quý vị có thể có một mùa cháy rừng được chỉ định khi có nguy cơ xảy ra cháy rừng đặc biệt cao.

Tôi Có thể Làm gì?

Trước

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Tạo một bộ dụng cụ khẩn cấp trong trường hợp quý vị phải sơ tán. 
 • Lập một kế hoạch liên lạc gia đình.
 • Biết tuyến đường sơ tán của quý vị và thực hành đi đến những nơi này. 
 • Đảm bảo rằng gia đình quý vị có thiết bị báo động khói ở mọi tầng trong nhà, đặc biệt là trong phòng ngủ. Yêu cầu cha mẹ của quý vị kiểm tra chúng hàng tháng và thay pin hàng năm.
 • Nếu quý vị không có thiết bị báo khói, hãy kiểm tra với sở cứu hỏa địa phương về việc nhận một thiết bị miễn phí.
 • Giúp cha mẹ cào cỏ và loại bỏ lá và cành cây. Những thứ này có thể bắt lửa nếu vụ cháy rừng gần nhà quý vị. Không bao giờ chơi với diêm. Quý vị có thể vô tình gây ra hỏa hoạn.

Trong

 • Nghe các quan chức khẩn cấp
 • Thực hiện theo lệnh của quan chức khẩn cấp địa phương. Nếu họ yêu cầu sơ tán, hãy làm ngay lập tức.
 • Nếu quý vị thấy cháy rừng, hãy gọi 9-1-1. Quý vị có thể là người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy rừng!
 • Nếu bị mắc kẹt, hãy gọi 9-1-1.

Sau

Image
illustration of a smart phone receiving a text message
 • Gọi 9-1-1 và tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức nếu quý vị hoặc người đi cùng quý vị bị bỏng. Làm mát và che vết bỏng để giảm khả năng bị thương hoặc nhiễm trùng thêm.
 • Nếu quý vị đang ở nhà, hãy canh chừng lửa. Điều đó đồng nghĩa với việc hãy tìm khói hoặc tia lửa khắp nhà. Nếu quý vị thấy bất cứ điều gì, hãy báo ngay cho người lớn!
 • Nếu quý vị đã sơ tán, đừng về nhà cho đến khi các quan chức an toàn cho phép. Tránh xa các đường dây điện bị rơi hoặc rủ xuống. Chúng có thể giật điện quý vị.
 • Tránh đi bộ trên các bề mặt nóng/cháy. Sau đám cháy, mặt đất có thể chứa các khoảng nhiệt hoặc than hồng ẩn. Hãy tránh xa chúng. Chúng có thể thiêu đốt quý vị hoặc châm ngòi cho một đám cháy khác.
 • Nếu quý vị có vật nuôi, hãy trông chừng chúng cẩn thận và giữ chúng trong tầm kiểm soát của quý vị. Lưu ý rằng than hồng ẩn và khoảng nóng có thể đốt cháy bàn chân hoặc móng guốc của chúng.
 • Không sử dụng nước từ vòi trừ khi các quan chức khẩn cấp cho phép.
 • Các khu vực bị cháy nên được theo dõi trong ít nhất 12 giờ để đảm bảo đám cháy đã được dập tắt và nguy hiểm đã qua.
 • Để người lớn thực hiện các hoạt động dọn dẹp cháy rừng. Trẻ em không nên giúp dọn dẹp.
 • Vứt bỏ thực phẩm tiếp xúc với nhiệt, khói hoặc bồ hóng. Nếu nghi ngờ thực phẩm không sạch, hãy vứt bỏ.
 • Sử dụng văn bản hoặc phương tiện truyền thông xã hội để liên lạc với gia đình và bạn bè của quý vị.

Tìm Hiểu Thêm

Quý vị có biết?

Ba yếu tố cần thiết để tạo ra và giữ lửa cháy là nhiệt, nhiên liệu và oxy, còn được gọi là tam giác lửa.

Các Chuyên gia Khí tượng Sự cố (IMET) là một nhóm gồm khoảng 70 chuyên gia thời tiết được đào tạo đặc biệt với Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. Họ hợp tác chặt chẽ với những người ứng phó cháy rừng tại các địa điểm cháy rừng để theo dõi, phân tích và báo cáo tình trạng cháy và thời tiết. Dự báo của họ giúp lính cứu hỏa lập kế hoạch hoạt động khi ứng phó với tính chất khó lường của đám cháy. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho những người ứng cứu khẩn cấp.

Tìm hiểu thêm với:

Last Updated: 12/06/2023

Return to top