U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Cars floating in flood water

Lũ lụt

Những thuật ngữ Cần biết

Tôi có Nguy cơ Không?

Tôi Có thể Làm gì?

Tìm Hiểu Thêm

Lũ lụt là tình trạng rất nhiều nước tràn vào vùng đất thường khô ráo. Đó là sự kiện thời tiết tự nhiên phổ biến nhất. Lũ lụt có thể xảy ra khi mưa lớn, khi sông tràn bờ, khi sóng biển ập vào bờ, khi tuyết tan quá nhanh hoặc khi đập hoặc đê vỡ. Lũ lụt có thể chỉ là một vài inch nước, hoặc nó có thể bao phủ một ngôi nhà đến tận mái nhà. Lũ lụt xảy ra rất nhanh gọi là lũ quét. Lũ lụt có thể gây mất điện, gián đoạn giao thông, làm hư hại các tòa nhà và tạo ra lở đất.

Những thuật ngữ Cần biết

Lũ Quét - Một trận lũ có thể xảy ra trong vài phút hoặc vài giờ khi có mưa lớn, vỡ đập/đê hoặc cống bị tràn.

Theo dõi Lũ lụt - Thông báo cho biết lũ lụt có thể xảy ra.

Cảnh báo Lũ lụt - Một thông báo cho biết lũ lụt sẽ sớm xảy ra (nếu lũ lụt chưa xảy ra).

Đê/Đập - Cấu trúc để chứa hoặc ngăn nước tràn vào và làm ngập một khu vực.

Tôi có Nguy cơ Không?

feature_mini img

Lũ lụt có thể xảy ra ở mọi tiểu bang và lãnh thổ của Hoa Kỳ. Một số trận lũ xảy ra chậm, và một số có thể xảy ra chỉ trong vài phút. Những người sống ở vùng trũng thấp (gần nguồn nước hoặc ở mực nước biển) thậm chí còn có nguy cơ cao hơn. Bão có thể gây lũ lụt. Tuyết tan từ núi cũng có thể gây ra lũ lụt.

Tôi Có thể Làm gì?

Trước

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Lập Một Kế Hoạch. Chuẩn bị một kế hoạch về những gì quý vị và gia đình quý vị sẽ làm trong trường hợp khẩn cấp sẽ hữu ích. 
 • Phối hợp cùng với cha mẹ của quý vị để tạo một bộ dụng cụ khẩn cấp với các vật dụng mà quý vị sẽ cần nếu phải sơ tán nhanh chóng. 
 • Lập một kế hoạch liên lạc gia đình.
 • Nói với người lớn nếu quý vị nghe về cảnh báo lũ lụt trên TV hoặc đài phát thanh.
 • Giúp gia đình quý vị di chuyển những vật dụng quan trọng lên tầng trên.  

Trong

 • Quan tâm đến chính quyền và các quan chức an toàn. Nếu có khả năng xảy ra lũ quét, hãy di chuyển đến vùng đất cao hơn hoặc tìm nơi trú ẩn.
 • Không đi bộ, bơi lội, lái xe hoặc đi xe hơi qua vùng nước lũ. Lượng nước cao sáu inch di chuyển có thể đánh gục quý vị. 
 • Tránh xa những cây cầu trên dòng nước chảy xiết. Nước chảy xiết có thể cuốn trôi các cây cầu mà không có dấu hiệu cảnh báo.

Sau

 • Không chạm vào thiết bị điện nếu nó bị ướt hoặc nếu quý vị đang đứng trong nước.
 • Tránh xa nước lũ. Nước lũ có thể bị ô nhiễm, nghĩa là có chứa các chất nguy hiểm.
 • Tránh xa dòng nước đang di chuyển. Nó có thể đánh gục quý vị.
 • Tránh xa nhân viên cấp cứu để họ có thể thực hiện công việc của mình một cách dễ dàng.
 • Quý vị hãy hiểu rằng việc cảm thấy di chuyển lo lắng hoặc căng thẳng. là điều bình thường. Mọi người phản ứng khác nhau với các tình huống căng thẳng. Chăm sóc cơ thể của quý vị và nói chuyện với cha mẹ hoặc những người lớn đáng tin cậy khác nếu quý vị cảm thấy khó chịu.

Tìm Hiểu Thêm

Quý vị có biết?

Lũ lụt có thể cuốn trôi các lối đi, con đường và sân bãi, khiến chusngta không thể nhìn thấy chúng dưới dòng nước lũ. Không đi bộ hoặc đi xe hơi qua khu vực nước. Nước có thể sâu hơn quý vị nghĩ! Một foot nước có thể cuốn trôi một chiếc xe trên đường. Tránh xa dòng nước đang di chuyển!

Last Updated: 12/15/2023

Return to top