U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

a satellite image of a hurricane

Các cơn bão

Những thuật ngữ Cần biết

Tôi có Nguy cơ Không?

Tôi Có thể Làm gì?

Tìm Hiểu Thêm

Bão là những cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng hình thành ở phía nam Đại Tây Dương, Biển Caribê, Vịnh Mexico và phía đông Thái Bình Dương. Chúng thu thập nhiệt và năng lượng thông qua tiếp xúc với nước biển ấm và sau đó di chuyển về phía đất liền. Sự bốc hơi từ nước biển làm tăng sức mạnh của chúng. Các cơn bão quay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ xung quanh một "mắt", là tâm của cơn bão.

Bão có sức gió ít nhất 74 dặm một giờ. Khi bão đổ bộ vào đất liền, mưa lớn, gió mạnh và sóng lớn có thể làm hư hại các tòa nhà, cây cối và xe hơi. Nước dâng do bão là khi nước dâng cao di chuyển vào đất liền hoặc ra khỏi bờ biển. Nó rất nguy hiểm.

Những thuật ngữ Cần biết

Sơ tán - Rời khỏi khu vực mà các quan chức cho là không an toàn.

Mắt bão - Tâm bão. Gió và mưa sẽ giảm dần, nhưng chúng sẽ bắt đầu lại rất nhanh.

Đất liền - Cách xa đường bờ biển.ay from the coastline.

Triều cường - Sóng lớn do gió lớn và mưa nhiều.

Nhiệt đới - Một khu vực của quốc gia gần xích đạo hơn.

Tôi có Nguy cơ Không?

feature_mini img

Bão xảy ra phổ biến nhất giữa Tháng Sáu và Tháng Mười Một. Bất kỳ bờ biển nào của Hoa Kỳ cạnh Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương đều có thể bị ảnh hưởng và quý vị có thể cảm nhận được tác động từ hơn 100 dặm trong đất liền. Những người sống trên bờ biển có thể hứng chịu gió cực mạnh và lũ lụt do mưa và triều cường. Những người sống trong đất liền có nguy cơ gặp gió, giông bão và lũ lụt.

Tôi Có thể Làm gì?

Trước

Image
illustration of an emergency supply kit including water, cleaning supplies, a book, canned food and a flashlight.
 • Tạo một bộ dụng cụ khẩn cấp.
 • Lập kế hoạch liên lạc gia đình. Lập kế hoạch cách liên lạc với các thành viên trong gia đình nếu quý vị bị mất điện hoặc bị tách ra.
 • Giúp cha mẹ của quý vị mang các vật dụng ngoài trời như chậu cây, đồ đạc trong sân, đồ trang trí và thùng rác vào nhà. Chúng có thể bay đi trong gió mạnh!

Trong

 • Không mở tủ lạnh hoặc tủ đá. Trong trường hợp mất điện, quý vị muốn duy trì khí lạnh để giữ thức ăn được lâu hơn!
 • Tránh xa cửa sổ và cửa kính. Chúng có thể bị vỡ và làm quý vị bị thương.
 • Nếu quý vị không sơ tán, hãy ở trong tủ quần áo, hành lang hoặc phòng không có cửa sổ.
 • Lắng nghe cha mẹ hoặc cơ quan an toàn của quý vị để biết các hướng dẫn quan trọng.

Sau

Image
Hand holding a phone showing text messages
 • Đừng đến gần bất kỳ dây nào bị lỏng hoặc rủ xuống. Chúng có thể giật điện quý vị!
 • Nói với cha mẹ nếu quý vị ngửi thấy mùi gas.
 • Nhắn tin, đừng nói chuyện. Trừ khi có một tình huống nguy hiểm đến tính mạng, hãy gửi một tin nhắn văn bản để quý vị không kết nối các đường dây điện thoại mà nhân viên cấp cứu cần. Ngoài ra, nhắn tin có thể hoạt động ngay cả khi dịch vụ di động ngừng hoạt động.
 • Biết rằng việc cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng là điều bình thường. Mọi người phản ứng khác nhau với các tình huống căng thẳng. Chăm sóc cơ thể của quý vị và nói chuyện với cha mẹ hoặc những người lớn đáng tin cậy khác nếu quý vị cảm thấy khó chịu.

Tìm Hiểu Thêm

Quý vị có biết?

Hurricanes can also affect areas greater than 100 miles away from the Bão cũng có thể ảnh hưởng đến các khu vực cách bờ biển hơn 100 dặm. Những người sống trong đất liền cũng có nguy cơ bị gió, giông bão, lốc xoáy và lũ lụt.

HCác Liên kết Hữu ích

Last Updated: 12/13/2023

Return to top